I den första stora undersökningen som kartlägger 2,5 miljarder kvinnors och flickors hälsa hamnar Sverige först på plats 15.

ANNONS

Hologic, Inc., en global aktör inom kvinnohälsa, presenterar resultat från undersökningen Global Women’s Health Index, som är den första undersökningen i sitt slag, och den största. Undersökningen kartlägger 2,5 miljarder kvinnors och flickors hälsa.

Tillsammans med analysbolaget Gallup har Hologic gjort en fördjupad undersökning av kritiska markörer för kvinnors hälsa efter land, territorium och över tid.

Kvinnor från 116 länder

Fynden i undersökningen är baserade på mer än 60 000 kvinnor och flickor från 116 länder och territorier och undersökningen är gjord som en del av Gallup World Poll, som påbörjades år 2005. Hologic Global Women’s Health Index återspeglar över 2,5 miljarder kvinnors och flickors känslor och handlingar.

Cirka en miljard av de kvinnor och flickor som ingick i undersökningen sade att de inte har talat med hälsovårdspersonal under det senaste året. Cirka 1,5 miljarder av de medverkande kvinnorna och flickorna hade inte testats för någon av de vanliga sjukdomar som drabbar kvinnor.

Hörnstenen i samhällen

”Kvinnors hälsa är hörnstenen i familjer, gemenskaper, samhällen och ekonomier”, säger Hologics ordförande, vd och koncernchef Steve MacMillan i ett pressmeddelande. ”Som ledare inom tidig upptäckt, diagnos och behandling av kvinnors hälsoproblem vet vi av egen erfarenhet att mätning är nyckeln till förbättring. Vi såg ett tydligt behov av mer robust, kvalitetsdata för att spåra och mäta kvinnors hälsa på global nivå-särskilt eftersom Covid-19 har förvärrat långvariga hälsoskillnader,” fortsätter han.

Hologic Global Women’s Health Index ger forskningsbaserad data över hur kvinnors livskvalitet och förväntade livslängd kan förbättras. I analysen identifieras fem hälsokriterier för kvinnor som kan förklara över 80 procent av kvinnors genomsnittliga förväntade livslängd:

  1. Förebyggande vård
  2. alternativ inom hälsa och säkerhet
  3. emotionell hälsa
  4. individuell hälsa
  5. grundläggande behov.

I Indexet rankas länder över alla dessa fem kriterier och poängen läggs ihop för att ge en övergripande ranking. Förbättringar inom något av kriterierna kan hjälpa kvinnor att leva hälsosammare och längre liv.

ANNONS
ANNONS

Undersökningen visar att kvinnors hälsobehov inte tillgodoses, den globala rankingen var 54 av 100 och inget land eller territorium rankades högre än 69. Sveriges poäng i rankingen blev 62. Norge och Finland fick rankingen 65, Danmark 64, Island 63 och det territorium som rankades högst var Taiwan, med rankingen 69, tätt följt av Österrike med 67.

Läs mer: Kritisk analys av studier på behandling med östrogen [Dagens PS]