Svenska forskare har lyckats ta fram en metod för att märka och spåra mRNA i celler utan att påverka den naturliga funktionen i mRNA:t.

ANNONS

RNA-baserade läkemedel ger fantastiska möjligheter men fortfarande är leveransen av RNA-behandlingar in i cellerna ineffektiv. För att RNA-teknikens potential ska kunna utnyttjas bättre behöver leveransmetoderna optimeras.

Forskare vid Chalmers har nu lyckats märka mRNA-molekyler så att de i ett mikroskop kan se dem i realtid, utan att funktionen påverkas. Genombrottet kan få stor betydelse för att övervinna leveransproblemet och därmed underlätta utvecklingen av nya RNA-baserade läkemedel.

Samarbete mellan biologer och kemister

I ett samarbete mellan biologer och kemister på Chalmers och Astra Zeneca har forskarna tagit fram metoden att byta ut en av RNA:s byggstenar mot en byggsten som forskarna har utvecklat med samma biologiska egenskaper, men som är självlysande.

Den nya metoden presenterades nyligen i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of the American Chemical Society.

”Eftersom vår metod kan bidra till att lösa ett av de största problemen för att upptäcka och utveckla nya läkemedel, ser vi att den här forskningen kan underlätta ett paradigmskifte från traditionella läkemedel till RNA-baserade terapier, säger Marcus Wilhelmsson, professor på institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers och en av artikelns huvudförfattare, i ett pressmeddelande.

Kan se hur mRNA:t fördelas i cellen

Forskarna kan sedan följa de aktiva mRNA-molekylerna med hjälp av den självlysande märkningen och i realtid se hur de tar sig in i cellen. Hittills har man använt en metod med lipida nanopartiklar, små droppar, för att föra in mRNA-molekyler i celler, men det finns behov av att utveckla mer effektiva lipida nanopartiklar. För att kunna göra det behöver forskarna förstå hur de tas upp, därför att det ett viktigt verktyg att kunna se hur mRNA:t fördelar sig i cellen.

ANNONS
ANNONS

”Den stora vinsten med den här metoden är att vi nu lätt kan se vart i cellen som det levererade mRNA tar vägen och i vilka celler som proteinet bildas, utan att vi förlorar RNA:ts naturliga protein-översättande förmåga, säger Elin Esbjörner, docent på institutionen för biologi och bioteknik och artikelns andra huvudförfattare, i pressmeddelandet.

Läs mer: Astra Zeneca och Chalmers effektiviserar läkemedels precision [Dagens PS]