En ny undersökning visar att tre av fyra svenskar kan tänka sig att i framtiden använda digital vård, många kan även tänka sig att dela sin egen hälsodata.

ANNONS

En ny undersökning, framtagen av PwC med stöd av Kantar/Sifo, visar att 75 procent av svenskarna i framtiden kan tänka sig att använda digital vård. Enligt undersökningen är motståndet till digital vård störst bland äldre, i den gruppen vill var tredje person inte alls använda digital vård.

Bland personer med lägre utbildning finns också en skepsis mot digital vård, i den gruppen säger 42 procent definitivt nej till digital vård.

Sett geografiskt är personer i Västsverige mest positiva till digital vård, där säger 83 procent ja till digital vård. I Malmö är motsvarande siffra 73 procent och i Stockholm är den 72 procent.

Positiva till att dela hälsodata

Undersökningen visar även att en tydlig majoritet, 57 procent, säger ja till att dela personlig hälsodata.

”Vi ser samma tendens som för inställningen till digital vård, där kvinnor är mindre benägna att dela hälsodata. 53 procent svarar ja på frågan, vilket kan jämföras med 60 procent av männen. Även här finns det geografiska skillnader. I Göteborg är det till exempel 60 procent som kan tänka sig att dela hälsodata, men i Småland är det bara 47 procent som ger samma svar”, säger Henrik Schildt, branschexpert inom hälso- och sjukvård, PwC Sverige, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Sveriges första digitala vårdgivare för missbruksvård [Dagens PS]