Ett digitalt komplement till missbruksvården kan behövas nu när allt fler behandlingshem läggs ned, plattformen Access Duo är Sveriges första digitala vårdgivare för missbruksvård.

ANNONS

Missbruksvården i Sverige är välbeprövad, men ändå får nästan hälften av alla återfall inom ett år efter avslutad behandling. Nu stängs dessutom fler och fler behandlingshem ned. Access duo lanserar därför en plattform för digital missbruksvård med individuellt anpassade behandlingsprogram, det framgår av ett pressmeddelande från Access duo.

Access duo erbjuder personliga möten, individuellt anpassade behandlingsprogram samt kontinuitet och kan skapa en högre tillgänglighet och ett långsiktigt stöd för människor med missbruk och psykisk ohälsa.

Behandling på patienternas villkor

”Det känns otroligt spännande att Access duo är först på marknaden med att erbjuda digital vård på vägen ur missbruk och psykisk ohälsa. Genom att garantera det personliga mötet får patienterna en helt annan typ av trygghet i sin behandling, på deras villkor”, säger Erik Andrén, grundare och vd på Access duo, i ett pressmeddelande.

Digital vård kan vara ett viktigt komplement till övrig vård och den kan även hjälpa till att korta vårdköer samtidigt som den kan hjälpa fler människor att få stöd.

Kan minska risken för återfall

Access duos behandlingsplaner erbjuder bland annat konsultation av läkare och sjuksköterska, individuell samtalsterapi och gruppterapi, självskattning, hemuppgifter, kontinuerlig utvärdering, uppföljning och nykterhetskontroller.

”Att kunna behålla en livsstruktur som i mångt och mycket liknar den man hade tidigare är för många en viktig aspekt i att ta steget att behandla ett missbruk. Därför är den digitala missbruksvården ett viktigt komplement som kan minska återfallsrisken och samtidigt nå fler som vi annars inte nått. Det ger ett enormt värde”, säger Erik Andrén i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: opioider dödar fler än covid – öppnar för svenska börsbolag [Dagens PS]