Dagens PS

”Superåldrares” hjärna lika skarp som mycket yngre hjärnor

Forskning visar att det verkar finnas en genetisk koppling till att bli en kallade superåldrare, men superåldrare har liknande karaktärsdrag, de är positiva, sociala och förblir fysiskt aktiva
Forskning visar att det verkar finnas en genetisk koppling till att bli en kallade superåldrare, men de har liknande karaktärsdrag, de är positiva, sociala och förblir fysiskt aktiva. (Foto: Pixabay) 
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 28 nov. 2022Publicerad: 28 nov. 2022

85-åriga Carol Siegler är en kognitiv “superåldrare”. Hon har en en hjärna som är lika skarp som hjärnan hos personer som är 20–30 år yngre än henne.

ANNONS
ANNONS

Northwestern Super Aging Research Program har studerat äldre med överlägset minne i 14 år och Carol Siegler ingår i en elitgrupp som är inskriven i programmet, det rapporterar CNN.

Måste ha lika bra minne som 50–60-åringar

Forskningsprogrammet är en del av Mesulam Center for Cognitive Neurology and Alzheimers Disease vid Northwestern University Feinberg School of Medicine i Chicago.

Termen superåldrare, eller Super Ager, har myntats av forskarna vid Northwestern University och för att räknas som en sådan måste personen vara över 80 och klara omfattande kognitiva tester.

För att räknas som superåldrare måste de äldre personernas minne vara lika bra, eller bättre, än kognitivt normala 50–60-åringars minne.

ANNONS

Senaste nytt

Deras hjärna krymper långsammare

När en person har accepterats in i forskingsprogrammet tas 3D-skanningar av hjärnan och dessa upprepas cirka en gång om året. Analyserna av data har genom åren gett fascinerande resultat.

De flesta människors hjärnor krymper när de åldras, men i studier har det visat sig att cortex, den del av hjärnan som styr tänkande, minne och beslutsfattande, förblir tjockare och krymper långsammare hos superåldrare än hos personer i 50–60-årsåldern.

ANNONS

Deras hjärna har större och friskare celler

Superåldrares hjärnor har också större och friskare celler i enthorinal cortex, ett av de första områdena i hjärnan som drabbas av Alzheimers sjukdom.

Denna del av hjärnan har direkta kopplingar till ett annat av hjärnans viktigaste center för minne, hippocampus, som är väsentligt för inlärning och minne.

Mindre onormala ansamlingar av protein

Tamar Gefen, biträdande professor i psykiatri och beteendevetenskap vid Northwestern, är huvudförfattare till en studie som jämför hjärnan hos avlidna superåldrare med hjärnan hos äldre och yngre människor som är kognitivt normala, samt med hjärnan hos personer som diagnosticerats med Alzheimers.

Superåldrarnas hjärnor hade tre gånger mindre onormala formationer av protein i nervceller än hjärnor hos kognitivt friska kontrollpersoner.

Onormala proteinformationer, eller formationer av tau, är kännetecken för Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

“Vi tror att större neuroner i entorhinala cortex tyder på att de är mer ‘strukturellt sunda’ och kanske kan motstå neurofibrillär tau-trasselbildning,” säger Tamar Gefen till CNN.

ANNONS

Verkar finnas en genetisk koppling

I studien fann hon även att superåldrare hade många fler von Economi-neuroner, en ovanlig typ av hjärnceller som tros möjliggöra snabb kommunikation i hjärnan.

Tamar Gefen menar att upptäckterna i studien verkar peka på en genetisk koppling till att bli en superåldrare.

“Det enda sättet att bekräfta om superåldrare föds med större entorhinala neuroner skulle vara att mäta dessa neuroner från födseln till döden. Det är uppenbarligen inte möjligt”, säger hon till CNN.

De har liknande egenskaper

Superåldrare har dock liknande karaktärsdrag, det säger Emily Rogalski, kognitiv neurovetare och professor i psykiatri och beteendevetenskap vid Feinberg School of Medicine, hon är också biträdande chef för Mesulam Center for Cognitive Neurology and Alzheimer Disease vid Feinberg.

Superåldrare förblir fysiskt aktiva, de tenderar att vara positiva och de utmanar sina hjärnor varje dag, genom att läsa eller lära sig någonting nytt.

De är sociala fjärilar

ANNONS

Superåldrare är sociala och har lått att umgås i olika typer av sammanhang, de är omgivna av familj och vänner, volontärarbetar ofta och många superåldrare fortsätter också att arbeta in i 80-årsåldern.

“Denna sociala anknytning kan vara en egenskap hos superåldrare som skiljer dem från de som fortfarande mår bra men som är vad vi skulle kalla en genomsnittlig eller normal åldrare,” säger  Emily Rogalski till CNN.

Corvette som används som en matvagn”

Trots volontärarbete och träning på gymmet flera dagar varje vecka, regelbundet umgänge med vänner och familj, och trots att hon läser alla möjliga böcker och gör dagliga korsord, är 85-åriga Carol Siegler rastlös.

“Jag är uttråkad. Jag känner mig som en Corvette som används som en matvagn”, säger hon till CNN.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Forskare: Så blir du en supersmart 80-åring

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS