Aptahem AB meddelar att studier med dess främsta läkemedelskandidat Apta-1 visar på läkemedlets förmåga att hantera patogenorsakade inflammatoriska tillstånd.

ANNONS

Resultaten från forskningen, som utförts på uppdrag av det svenska biotekniska bolaget Aptahem AB, med deras främsta läkemedelskandidat, Apta-1, har tillfört ytterligare förståelse Apta-1:s egenskaper och förmåga att hantera patogenorsakade inflammatoriska tillstånd.

I en coronavirus-orsakad akut lungskademodell har Apta-1 visat på bibehållen systemisk cirkulation, skydd av vitala organ, reglering av viktiga cytokiner och förebyggande av hemolys. Resultaten stämmer överens med upptäckter som tidigare gjorts i samarbete med Örebro universitet.

Utvecklar aptamerbaserade läkemedel

Bioteknikbolaget Aptahem utvecklar läkemedel för behandling av aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där inflammation och koagulation samverkar i sjukdomsprocessen. Aptamerer är syntetiska enkelsträngade RNA- eller DNA-molekyler som har en förmåga att specifikt binda till andra målmolekyler.

“Det är glädjande att se resultatet av den här studien och hur det stämmer överens med våra egna studier och andra samarbeten,” säger Aptahems CSO och medgrundare Luiza Jedlina i ett pressmeddelande. ”Denna virus-orsakade modell bekräftar vår syn på Apta-1:s unika egenskaper och vi kommer att fortsätta undersöka dess multifunktionella förmågor,” fortsätter hon.

Samarbeten är viktiga för forskning

Apta-1 är ett akutläkemedel som utvecklas med målet att stoppa de skador på organ och vävnader som leder till mycket hög dödlighet bland patienter med sepsis, blodförgiftning. Aptahem kommer stödja ytterligare forskning för att få ytterligare klarhet i fördelarna med Apta-1.

“Samarbeten med bioteknik-partners utgör ett viktigt steg för att driva akademisk forskning till nästa nivå och för att potentiellt leda till nya behandlingsalternativ för patienter längre fram. Tidiga studier med Apta-1 tycks visa att den har skyddande effekter i en coronavirus-orsakad akut lungskademodell, och dessa intressanta resultat motiverar vidare studier”, säger professor Mingyao Liu i pressmeddelandet.

Han är professor, MD och senior forskare vid Toronto General Hospital Research Institute och professor i kirurgi, medicin och fysiologi samt chef för Institutet för medicinsk vetenskap vid University of Torontos medicinska fakultet Temerty.

ANNONS
ANNONS

Aptahem AB:s aktie är noterad på Spotlight med tickern APTA.

Läs mer: Svenskt piller har positiv effekt på covid-19 [Dagens PS]