Antikroppar som framkallats av mRNA-vaccinen mot covid-19 kan vara bättre på att neutralisera viruset än antikroppar som framkallats av en infektion.

ANNONS

Enligt ny forskning kan antikroppar som framkallats av mRNA-vaccinen mot covid-19 vara bättre på att neutralisera covid-19-visuset och dess varianter än antikroppar som skapats naturligt efter en covid-19-infektion, det skriver IFL Science.

I studien, som har publicerats i tidskriften Scientific Reports, använde forskare från cancerinstitutet i Bethesda, i Maryland, USA, en serie in vitro-analyser för att avgöra hur många antikroppar som producerades av naturlig immunitet och av vaccinet. De analyserade även om antalet antikroppar överensstämde med hur mycket virus som neutraliserades.

Högre ökning av antikroppar

Forskarna tog 41 prover från 33 donatorer som alla hade haft en konstaterad covid-19-infektion, Proverna jämfördes med prover från 28 donatorer som fått två vaccindoser av Pfizer Biontechs eller Modernas mRNA-vaccin.

När proverna från de vaccinerade donatorerna jämfördes med proverna från donatorerna som hade naturliga antikroppar såg forskarna att de vaccinerade hade en 16,8 gånger högre ökning av neutraliserande antikroppar jämfört med de naturligt infekterade.

När forskarna jämförde de vaccinerade med en grupp nyligen diagnosticerade covid-19-patienter var ökningen mer än 30 gånger högre. Forskarna fann även att ökningen av antikroppar överensstämde med en förbättring i neutraliseringen av viruset, vilket antyder att vaccinerade har fler antikroppar och därmed ett effektivare immunskydd än personer som har naturliga antikroppar.

Bättre skydd kan inte bekräftas 

Även när forskarna kollade hur väl antikropparna neutraliserade olika varianter av covid-19-viruset visade sig de vaccinframkallade antikropparna vara effektivare jämfört med naturliga antikroppar. Forskarnas slutsats är att antikroppar som är famkallade av mRNA-vaccin är effektivare mot viruset än naturliga antikroppar.

Trots att studien innehåller en noggrann analys av neutraliseringen av covid-19-virus kan den dock inte bekräfta att vacciner är effektivare än naturliga antikroppar utanför labbmiljön.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Koppling mellan mRNA-vaccin och mensrubbningar granskas [Dagens PS]