På fredagen rapporterade EMA att de fått rapporter från kvinnor om störda menstruationscykler efter att de fått Pfizer Biontechs eller Modernas mRNA-vaccin.

ANNONS

Kvinnor har rapporterat störda menstruationscykler med kraftiga blödningar, eller med uteblivna blödningar, efter att de vaccinerats med Pfizer Biontechs eller Modernas mRNa-vaccin mot covid-19, det rapporterar Reuters.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA påpekar att störningar i menstruationnscykeln kan uppstå på grund av, stress, trötthet eller underliggande medicinska orsaker samt att liknande störningar även har rapporterats in efter en covid-19-infektion. Enligt EMA är det ännu inte fastställt om det finns något orsakssamband mellan mRNA-vaccinen och de störda blödningarna.

Kopplingen ska nu granskas

Efter att en studie i Norge antydde att vissa kvinnor fick kraftigare menstruationer efter att de vaccinerats, sade EMA i december att man inte kunnat etablera någon koppling mellan covid-19-vaccin och förändringar i menstruationscykeln, men efter att ha granskat tillgängliga bevis säger nu EMA:s säkerhetskommitté, PRAC, att den beslutat begära en utvärdering av all tillgänglig data, inklusive kliniska prövningar och rapporter från patienter och vårdpersonal.

EMA tillade att det inte finns några bevis för att covid-19-vaccinen skulle påverka fertiliteten.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Klinisk studie med mRNA-vaccin mot HIV [Dagens PS]