Blått ljus från LED-lampor blir allt vanligare och det kan ge negativa effekter på vår hälsa eftersom det dämpar sömnhormonet melatonin.

ANNONS

Vid University of Exeter har forskare identifierat en förändring i den ljusteknik som används på natten för att lysa upp gator och byggnader i europeiska länder. Med hjälp av bilder från den Internationella rymdstationen, ISS, har forskarna funnit att de orangefärgade utsläppen från äldre lampor snabbt har ersatts av blått ljus från LED-belysning, det rapporterar The Guardian.

LED-belysning är mer energieffektiv men den ökade strålningen av blått ljus som förknippas med LED orsakar stora biologiska effekter. Studien om den ökade strålningen från blått ljus har publicerats i Science Advances och forskarna hävdar att tidigare forskning om ljusföroreningar har underskattat effekterna av strålning från blått ljus.

Minskar mängden sömnhormon hos människor och djur

Den främsta negativa effekten av blått ljus är att det hämmar produktionen av sömnhormonet malatonin som reglerar sömnmönstret både hos människor och hos andra organismer. Flera studier har tidigare varnat för att exponering för artificiellt blått ljus kan försämra våra sömnvanor, något som är väldigt negativt för hälsan.

Den ökade strålningen från blått ljus i Europa har även minskat stjärnors synlighet på natthimlen och det kan enligt studien påverka människors känsla för naturen. Blått ljus kan även förändra djurs beteendemönster.

Storbritannien allra mest påverkat

Storbritannien är det land som i forskarnas studie har identifierats som mest påverkat av effekterna av LED-belysning på natten. Även Italien, Rumänien, Irland och Spanien identifieras i studien som sårbara för effekterna av blått ljus på grund av LED-belysning på natten.

I länder som Österrike och Tyskland, som fortfarande använder gas- och lysrörslampor till en stor del av sin nattbelysing märks effekterna av blått ljus mycket mindre.

Darren Evans, professor i ekologi och bevarande vid Newcastle University, har inte varit inblandad i studien, men enligt honom stämmer den överens med hans egna upptäckter om hur lokal gatubelysning dramatiskt har minskat mängden av nattliga insektspopulationer.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Immunologen tipsar om hur du kan förbättra din sömn [Dagens PS]