Kronisk brist på sömn överaktiverar immunförsvaret och ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck och inflammation.

ANNONS

I en ny studie har forskare funnit att kronisk sömnbrist hos en liten grupp friska vuxna ökade produktionen av immunceller kopplade till inflammation samtidigt som de förändrade immuncellernas DNA, det rapporterar CNN.

”Inte bara var antalet immunceller förhöjt, utan de kan kopplas och programmeras på ett annat sätt i slutet av de sex veckorna av sömnrestriktion”, säger studiens medförfattare Cameron McAlpine till CNN.

Han är biträdande professor i kardiologi och neurovetenskap vid Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York och säger vidare att dessa två faktorer tillsammans eventuellt kan predisponera människor för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom.

Liten men lång sömn-studie

En viss mängd immunförsvars-inflammation är nödvändig för att kroppen ska läka sår och bekämpa infektioner, men experter menar att ett överaktivt immunförsvar kan vara skadligt och öka risken för autoimmuna och kroniska sjukdomar.

Studien var liten och involverade bara 14 unga friska personer som inte hade några sömnproblem, men studien varade länge vilket enligt Cameron McAlpine ger den styrka. Enligt honom pågår många sömnstudier en dag, två dagar, eller kanske en vecka eller två.

”Men det är väldigt få som tittar på sömnens inverkan under en så lång varaktighet på sex veckor, vilket är vad vi gjorde,” säger han till CNN.

ANNONS
ANNONS

Viktigt med goda sömnvanor

Steven Malin, docent vid avdelningen för kinesiologi och hälsa vid Rutgers University i New Jerseymenar har inte varit involverad i studien, men menar att studiens fynd överensstämmer med synpunkter om att sömnrestriktioner kan öka risken för typ 2-diabetes och högt blodtryck.

Han menar att studiens fynd stöder idéer om att utveckla goda sömnvanor så att du för det mesta får tillräckligt med sömn.

Fyra stadier av sömn

Kroppen behöver genomgå fyra stadier av sömn flera gånger varje natt för att vi ska hålla oss friska. Under det första och andra sömnstadiet börjar kroppen minska sin rytm, det förbereder oss för det tredje sömnstadiet, en djup sömn där kroppen återställer sig själv på cellnivå och konsoliderar minnen för långtidslagring.

REM-sömn, Rapid Eye Movement Sleep, är det sista sömnstadiet och det är i det sömnstadiet vi drömmer. Enligt studier kan utebliven REM-sömn leda till minnesbrist och försämrad kognitiv förmåga, hjärtsjukdomar och andra kroniska sjukdomar, samt till för tidig död.

Sju till åtta timmar behövs

Forskning har även funnit att sömn, särskilt djupsömn, stärker immunförsvaret. Varje sömncykel är cirka 90 minuter lång, varför de flesta vuxna behöver sju till åtta timmars sammanhängande sömn per natt för att sömnen ska vara återställande.

Under studiens första sex veckor sov deltagarna sju till åtta timmar varje natt, sedan fick de sova 90 minuter mindre under ytterligare sex veckor. Vid slutet av varje sexveckorsperiod togs blodprover som analyserades med avseende på immuncellsaktiviteten.

ANNONS
ANNONS

Viss typ av immunceller ökade vid för lite sömn

När deltagarna fått tillräckligt med sömn hittades inga negativa förändringar, men när de under sex veckor sovit för lite fann forskarna en ökning av en viss typ av immunceller.

”Denna defekt av sömnbegränsningen var mycket specifik för en typ av immuncell som kallas en monocyt, medan andra immunceller inte svarade,” säger Cameron McAlpine till CNN och förklarar att det är ett tecken på inflammation.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Andas rätt, slipp stress och somna snabbare [Dagens PS]