Dagens PS

Sömnbrist gör dig mer självisk

Sömnbrist gör oss inte bara trötta, det påverkar även hur vi behandlar andra, det visar en ny studie
Sömnbrist gör oss inte bara trötta, det påverkar även hur vi behandlar andra, det visar en ny studie. (Foto: Pexels)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 12 mars 2024Publicerad: 12 mars 2024

Sömnbrist kan påverka hur vi mår. Nu visar ny forskning att det även kan påverka vårt sociala beteende och hur vi behandlar andra.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Sömnen är viktig både för vårt fysiska och för vårt mentala välbefinnande och kronisk sömnbrist är ett allvarligt hälsoproblem, det skriver Newsweek.

I Folkhälsomyndighetens senaste nationella undersökning om hälsa, Nationella folkhälsoenkäten 2022, uppger fyra av tio att de har svårt att sova.

Det är vanligt med sömbesvär i alla åldrar, men det är vanligare med sömnproblem bland kvinnor och bland äldre.

Viktig återhämtning

Sömnen underlättar fysisk återhämtning och hjälper oss att befästa våra minnen, att inte få tillräckligt med sömn har visat sig bidra till fetma, hjärtsjukdomar, neurodegenerativa störningar och depression.

Sömnbrist kan också påverka vår förmåga att fungera socialt, dålig sömn kopplas till minskad pålitlighet samt minskad altruism och vilja att hjälpa andra.

Påverkan av sömnbrist kan variera mycket mellan olika individer och ett forskarteam vid universitetet i Bern i Schweiz antog att den individuella variationen i altruistiskt beteende kan vara ett resultat av individuella skillnader i sömnkvalitet.

ANNONS

Senaste nytt

Djupsömnen

ANNONS

I en ny studie mätte forskarna hjärnaktiviteten hos 54 friska vuxna under normal nattsömn i deras hem.

Därefter bestämde forskarna hur sannolikt det var att de skulle utföra altruistiska handlingar med hjälp av ett spel där de fick “poäng” i form av pengar som de antingen kunde behålla eller skänka till “allmänhetens bästa”.

Forskarna fann att individer som haft långsammare sömnvågor i hjärnans högra tinninglob, något som är representativt för djupsömn, gav bort mer av sina pengar till “allmänhetens bästa”.

Underliggande mekanismer

“Nyligen genomförda studier av sömnbrist tyder på att tillräckligt med sömn gör oss mer prosociala, de nuvarande resultaten tyder på att det inte bara är sömnens varaktighet, utan särskilt tillräckligt sömndjup i TPJ (den temporoparietala korsningen) som är positivt relaterat till prococialt beteende”, skriver forskarna i studien.

De menar att fynden bidrar till att förklara kopplingen mellan sömn och prosocialt, eller altruistiskt, beteende genom att blottlägga de underliggande mekanismerna.

“Dessutom ger vår studie bevis på en möjlig neural mekanism som ligger till grund för beteendefynden från tidigare studier om sömnbrist och prosocialt beteende”, fortsätter de i studien.

Läs mer: Så får du bättre sömn och bättre humör Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS