Det finns en positiv inställning till att öka graden av digitalisering i den svenska hälso- och sjukvården. Det visar en omfattande webbenkät med fler än 1.000 läkare och sjuksköterskor.

ANNONS

Det är PwC som har gjort undersökningen tillsammans med bland annat eHälsomyndigheten.

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, även om det är bland de högst rankade i världen, är under press, med en befolkning som blir äldre, sjukare och alltfler överviktiga.

Sjukvårdssystemet genomgår samtidigt en serie förändringar som drivs av stigande krav och nya behov. Medborgarna står i centrum för denna förändring och har stora förväntningarna på hur hälso- och sjukvård ska levereras i en alltmer digitaliserad värld.

Denna studie bland läkare och sjuksköterskor visar på möjligheterna och potentialen för digitala och virtuella vårdlösningar:

  • 66% av de svarande tror att virtuella besök, till exempel via videosamtal, kan ersätta åtminstone en del av personliga besök hos en läkare eller sjuksköterska.
  • Mindre än 1 av 10 svarande rekommenderar för närvarande hälsorelaterade appar till sina patienter som en del av behandlingen eller uppföljningen, men 7 av 10 skulle vara villiga att rekommendera sådana appar i framtiden.
  • 62% vill vara delaktiga i att utveckla appar som gynnar patienter.
  • 59% till 88% av de svarande tror att det skulle vara möjligt att bedöma patientens vårdbehov baserat på ”gör-det-själv” -lösningar, beroende på lösningstyp.
  • 3 av 5 svarande ser digitala lösningar som ett sätt att förbättra vården för kroniskt sjuka, och 44% tror att digitala vårdlösningar kommer att bli en naturlig del av vården för kroniskt sjuka inom de kommande fem åren.

 

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa mer om undersökningen, klicka här.