Dödssiffran på grund av covid-19 är ”både en djup tragedi och ett massivt globalt misslyckande på flera nivåer”, enligt Lancet covid-19-kommissionens rapport.

ANNONS

Lancet covid-19-kommissionen i är inte en utredningsgrupp eller ett organ med biomedicinska specialister utan har i sin rapport fokuserat på vetenskapsbaserad politik, globalt samarbete och internationell finansiering för att utifrån det föreslå riktlinjer som kan stärka det multilaterala systemet för hantering av globala nödsituationer, det rapporterar CNN.

Några av de misslyckanden i hanteringen av covid-19-pandemin som Lancet covid-19-kommissionens rapport identifierar inkluderar brist på snabb underrättelse om det initiala utbrottet, förseningar i erkännande om luftburen spridning av viruset, bristande samordning mellan länder och misslyckanden hos regeringar att anta den bästa politiken för pandemikontroll.

Även bristande finansiering för låg- och medelinkomstländer, misslyckanden med att rättvist fördela viktiga råvaror, brist på data, dålig efterlevnad av biosäkerhetsbestämmelser, misslyckanden med att bekämpa desinformation och brist på skydd för utsatta befolkningar konstateras i rapporten.

Globals samarbete och samordnade åtgärder behövs

”Den övergripande lärdomen av covid-19-pandemin är behovet av nationell beredskap tillsammans med globalt samarbete och samordnade åtgärder”, skriver Lancet-kommissionen, enligt CNN.

Kommissionen konstaterar också att de flesta länder saknar meningsfulla planer för pandemiberedskap och att Världshälsoorganisationen, WHO, agerade för långsamt och försiktigt i viktiga frågor.

Allmänhetens motstånd hindrade epidemikontroll

Enligt WHO har över 6,4 miljoner dödsfall på grund av covid-19 rapporterats, men vissa experter menar att det faktiska antalet döda troligen är lägre.

Förutom staters misslyckanden fanns allmänhetens motstånd mot folkhälsoåtgärder som, enligt rapporten, allvarligt hindrade epidemikontroll.

”Alltför många regeringar har misslyckats med att följa grundläggande normer för institutionell rationalitet och transparens, alltför många människor, ofta påverkade av desinformation, har inte respekterat och protesterat mot grundläggande folkhälsoåtgärder, och världens stormakter har misslyckats med att samarbeta för att kontrollera pandemi”, skriver kommissionen, enligt CNN.

WHO välkomnar övergripande rekommendationer

Rapporten ger flera rekommendationer, bland annat global samordning av insatser för att få slut på pandemin, intensifiering av WHO:s, regeringars och forskarvärldens sökande efter virusets ursprung och en förstärkning av nationella hälsosystem.

ANNONS
ANNONS

WHO skriver i ett svar på rapporten att den innehåller flera feltolkningar och utelämnanden om WHO:s tidiga svar på pandemin och pågående ansträngningar, men att organisationen välkomnar rapportens övergripande rekommendationer.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ny rapport: Miljontals fick långtidscovid i Europa [Dagens PS]