EMA:s kommitté för humanläkemedel har gett Sobis läkemedel Kineret postitvt utlåtande vid behandling av covid-19-orsakad lunginflammation.

ANNONS

Den europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, kommitté för humanläkemedel, CHMP, har gett ett positivt uttalande för Kineret (anakinra) vid behandling av vuxna med lunginflammation orsakad av covid-19.

Det svenska biofarmaceutiska bolaget Swedish Orphan Biovitrum AB, Sobi, är ett internationellt företag som tillhandahåller behandlingar inom hematologi, immunologi och för nischindikationer.

Kineret

I Europa är Kineret bland annat godkänd för användning i kombination med metotrexat för behandling av symtom hos vuxna med reumatoid artrit som inte har svarat tillräckligt på behandling med enbart metotrexat.

I USA är indikationen för Kineret bland annat att lindra symptom och fördröja utveckling av strukturella ledskador vid måttlig till svår reumatoid artrit hos patienter som inte svarat på behandling med antireumatiska läkemedel, samt behandling av systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut.

Cytokinstorm

När immunförsvaret hos den som drabbats av covid-19 överreagerar, något som ofta kallas cytokinstorm, kan sjukdomen leda till döden, Kinerets verksamma sunstans anakinra är antiinflammatorisk och riktar sig mot cytokinerna IL-1-alfa och IL-1-beta som båda spelar en roll i covid-19-orsakad lunginflammation.

Blockering av dessa cytokiner innan den hyperinflammatoriska fasen uppträder kan påverka sjukdomsförloppet väsentligt. CHMP:s positiva utlåtande om Kineret baserar sig på resultat från fas 3-studien Save-more.

Viktig milstolpe

Save-more-studien bygger på lärdomar från tidigare studier och fann att den relativa minskningen av dödlighet var 55 procent och 80 procent vid cytokinstorm.

ANNONS
ANNONS

”I en tid då många länders sjukvårdssystem fortfarande befinner sig under hårt tryck för att ta hand om extremt sjuka patienter är dagens positiva utlåtande från CHMP en viktig milstolpe för behandlingen av covid-19 och om Kineret (anakinra) blir godkänt av Europeiska kommissionen kommer det att vara en välkommen nyhet för många européer”, säger Ravi Rao, Head of Research & Development och Chief Medical Officer på Sobi, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Sobi-budet faller – aktien rasar [Dagens PS]