Oförklarade fall av hepatit som upptäckts bland barn i fem europeiska länder och USA undersöks nu av hälsomyndigheter.

ANNONS

I Danmark, Nederländerna, Irland, Spanien, Storbritannien och USA har fler fall av hepatit än vad som är normalt rapporterats bland barn. Anledningen till leverinflammationen, eller gulsot som det ibland kallas, är ännu inte känd, det rapporterar BBC.

Vanligtvis är hepatit resultatet av en virusinfektion, men kan även orsakas av exponering för vissa kemikalier, droger, vissa genetiska störningar och hög alkoholkonsumtion. Det finns fem huvudtyper av hepatit som orsakas av specifika virus, A, B, C E och D. Inga av dessa virus verkar dock ha orsakat de leverinflammationer som upptäckts hos barnen.

Undersöks av EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC, har inte specificerat hur många fall som har hittats i de fyra EU-länderna men enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har tre fall upptäckts i Spanien och färre än fem fall i Irland. BBC skriver att WHO tillade att det är troligt att fler fall kommer upptäckas de kommande dagarna.

I EU-änderna pågår, enligt ECDC, undersökningar om vad infektionerna beror. Enligt BBC säger Alabamas folkhälsomyndighet att där har nio fall av hepatit upptäckts bland barn under sex år och att två av dem behöver levertransplantationer. Undersökningar om liknande fall pågår i andra av USA:s stater.

Flest fall i Storbritannien

I Storbritannien har flest fall av hepatit bland barn upptäckts, hittills har hela 74 fall rapporterats. Den brittiska hälsomyndigheten Health Security Agency sade förra veckan att de vanliga virus som orsakar infektuös hepatit A till E inte har upptäckts hos de brittiska fallen, varför utredare undersöker andra möjliga orsaker och misstänker att det vanliga adenoviruset kan vara orsaken.

Adenovirus är en virusfamilj som oftast orsakar milda luftvägsinfektioner som förkylningar hos små barn. Även andra orsaker till fallen av hepatit bland barn undersöks, däribland covid-19. Health Security Agency sade, enligt BBC, att det inte finns någon tydlig koppling till covid-19-vaccinen.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Expertgrupp: Barn bör screenas för ångest och depression [Dagens PS]