En ny mekanism som möjliggör för bakterier att bli resistenta mot antibiotika har nyligen upptäckts av forskare i Australien.

ANNONS

Ett forskarteam i Perth, Australien, har upptäckt att bakteriegruppen A Streptococcus, som orsakar halsfluss, absorberar näringsämnen från sin värdorganism, vilket möjliggör för dem att kringgå antibiotikabehandling, det rapporterar IFL Science.

Människokroppen blir inte resistent

Människans kropp blir inte resistent mot antimikrobiella behandlingar, det är snarare bakterier eller svampar som blir resistenta mot antibiotika eller svampdödande medel.

Antimikrobiell resistens, AMR, ses som allvarligt och snabbt växande hot mot samhället. Fram till år 2050 väntas AMR, kräva 10 miljoner liv om året.

Större risk för samhället än covid-19

”AMR är en tyst pandemi med mycket större risker för samhället än covid-19, förutom 10 miljoner dödsfall per år till 2050, uppskattar Världshälsoorganisationen att AMR kommer att kosta den globala ekonomin 100 biljoner dollar om vi inte kan hitta ett sätt att bekämpa antibiotikamisslyckande”, säger Timothy Barnett, som ledde forskarteamet, till Phys Org.

Nu har alltså forskarteamet, lett av Timothy Barnett, chef för Strep A-patogenes- och diagnostikteamet vid Wesfarmers Center of Vaccines and Infectious Diseases, hittat en viktig ledtråd till hur vissa bakterier lyckas undvika antibiotika.

Bakterier använder folater från sin värd

Bakterier producerar folater för att de ska växa och föröka sig och bakteriostatisk antibiotika stoppar bakteriernas förmåga att producera folater så att de inte kan föröka sig.

I studien såg dock forskarna att A Streptococcusbakterier använde folater från värden de infekterat när deras egen produktion hämmades, vilket gav resistents mot bakteriostatisk antibiotika.

Folater tillhör gruppen B-vitaminer och är ett samlingsnamn för alla naturliga och syntetiska folat-former, den syntetiska formen kallas för folsyra.

ANNONS
ANNONS

”Utan antibiotika står vi inför en värld där det inte kommer att finnas något sätt att stoppa dödliga infektioner, cancerpatienter kommer inte att kunna få kemoterapi och människor kommer inte att ha tillgång till livräddande operationer”, säger Timothy Barnett till Phys Org.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Life Science-branschen enas mot antibiotikaresistens [Dagens PS]