Numer exponeras barn för digitala enheter väldigt tidigt, en studie visar nu att överdriven skärmtid i spädbarnsåldern kan skada hjärnans utveckling.

ANNONS

Stor exponering för skärmar under spädbarnsåldern har i en studie kopplats till skillnader i hjärnans funktion som vid åtta års ålder ger dålig självreglering och sämre hjärnmognad, det rapporterar Neuroscience News.

Barnens hjärnaktivitet kontrollerades

Forskare i Singapore undersökte data från 506 barn som sedan födseln deltog i studien Growing Up in Singapore towards Healthy Outcomes, GUSTO.

När barnen var ett år gamla ombads deras föräldrar varje vecka rapportera barnens genomsnittliga skärmtid.

Därefter klassificerades barnen i fyra grupper efter hur mycket skärmtid de dagligen exponerades för, mindre än en timme, en till två timmar, två till fyra timmar och mer än fyra timmar.

När barnen var ett och ett halvt år kontrollerades deras hjärnaktivitet med EEG.

Barnens kognitiva förmåga mättes

Vid nio års ålder kontrollerades deras kognitiva förmåga i tester som mätte uppmärksamhetsspann och exekutiv funktion, så kallad självregleringsförmåga.

Sambandet mellan skärmtid och hjärnaktiviteten i EEG kontrollerades och forskarna såg att spädbarn som exponerats för längre skärmtider hade större ”lågfrekventa” hjärnvågor, något som korrelerade med bristande kognitiv verksamhet.

ANNONS
ANNONS

Mer skärmtid gav större förändringar

Forskarna analyserade data för samma barn vid ett års ålder, ett och ett halvt år och vid nio år för att ta reda på om skärmtiden och de observerade förändringarna i hjärnans aktivitet hade negativa konsekvenser senare i barnens liv.

De fann att ju mer skärmtid barnen haft, desto större förändring uppmättes i hjärnaktiviteten och i de kognitiva testerna.

Barn som har en exekutiv funktionsbrist har ofta svårt att kontrollera impulser och känslor, och de har svårt att hålla uppmärksamheten och följa instruktioner i flera steg.

Exekutiv funktion utvecklas långsamt

Från födseln till tidig barndom växer hjärnan snabbt, men den del av hjärnan som styr den exekutiva funktionen, prefontala cortex, har dock en långsammare utveckling.

Hjärnans prefontala cortex är mycket sårbar för miljöpåverkan och studien från Singapore pekar på att överdriven skärmtid är en miljöpåverkan som kan störa utvecklingen av exekutiva funktioner.

Kräver att Sverige inför restriktioner

I Svenska barnläkarföreningen kräver att Sverige inför hårda restriktioner eftersom barns utveckling riskerar att skadas av för mycket skärmtid, det rapporterar TV4.

Världshälsoorganisationen, WHO, har infört strikta riktlinjer för barns skärmtid, men de har inte antagits av Sverige.

ANNONS
ANNONS

WHO:s riktlinjer säger att barn inte ska titta på skärmar alls innan de är två år och sedan ska de titta högst en timme per dag fram till de är fem år.

Folkhälsomyndighetens råd räcker inte

Barnläkarföreningen tycker att Sverige ska göra som andra länder, exempelvis Norge, och att Folkhälsomyndighetens generella råd om fysisk aktivitet inte räcker.

”Det handlar om kritiska fönster för hjärnans utveckling under de två första åren, Missar man det tar det mycket mera tid att ta igen, om det ens går”, säger Svenska barnläkarföreningens ordförande Ulrika Ådén till TV4.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ungas hjärnor åldrades snabbare under pandemin [Dagens PS]