Öven hela världen minskar mäns koncentrationen av spermier, på 40 år har den halverats och minskningen accelererar, snart kan vi stå inför en reproduktiv kris.

ANNONS

En studie tyder på att den genomsnittliga koncentrationen av spermier uppskattningsvis sjönk med 51,6 procent mellan 1973 och 2018, samt att det totala antalet spermier under samma period sjönk med 62,3 procent, det skriver The Guardian.

Minskningen av spermier går allt snabbare

Om åtgärder för att ta itu med minskningen av antalet spermier inte vidtas varnar forskare för att mänskligheten kan stå inför en reproduktiv kris, då de har upptäckt att minskningen accelererar.

År 2017 rapporterade forskare att spermiekoncentrationen under de senaste 40 åren har mer än halverats, men då innebar bristen på data från hela världen att resultaten baserades på Europa, Nordamerika och Australien.

Den senare studien innehåller nyare data från 53 länder och visar att koncentrationen av spermier också minskar i Afrika, Asien och i Central- och Sydamerika.

Signalerar att något är fel med världen

När forskarna tittade på data insamlad 1972 fann de att spermiekoncentrationerna minskade med 1,16 procent varje år, när de tittade på data från år 2000 såg de att minskningen var 2,64 procent om året.

”Jag tror att det här är ytterligare en signal om att något är fel med världen och att vi måste göra något åt ​​det. Så ja, jag tror att det är en kris som vi behöver ta itu med nu, innan den kan nå en brytpunkt och kanske inte kan hejdas”, säger Hagai Levine, till The Guardian.

Han är huvudförfattare till forskningen från Hebrew University of Jerusalem.

Nedgång i förmågan att fortplanta sig

I tidigare studier har forskare menat att fertiliteten äventyras om koncentrationen av spermier sjunker under 40m per milliliter.

Den senaste uppskattningen ligger över den tröskeln men Hagai Levine påpekar att siffran är ett medeltal och i och med det menar han att andelen män som ligger under den siffran har ökat.

ANNONS
ANNONS

”En sådan nedgång representerar helt klart en nedgång i befolkningens förmåga att fortplanta sig,” säger han till The Guardian.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Studie: Covid-19 påverkar spermiekvaliteten [Dagens PS]