En symptomatisk covid-19-infektion kan minska spermiekvaliteten och antalet spermier i flera månader efter genomgången infektion.

ANNONS

En belgisk studie visar att spermiekvaliteten och antalet spermier kan påverkas negativt av en symptomatisk covid-19-infektion. I studien, som har publicerats i tidskriften Fertility and Sterility, tittade forskarna på spermaprover från 120 ovaccinerade män som var i genomsnitt 35 år gamla.

Proverna samlades in efter att symptomen av covid-19 hade försvunnit. Forskarna kunde konstatera att den första månaden efter att studiens deltagare varit sjuka i covid-19 hade 37 procent av dem ett minskat antal spermier och 60 procent av studiedeltagarna hade spermier med sämre rörlighet.

Tar minst tre månader

Efter mellan en och två månader hade 29 procent av studiedeltagarna minskat spermieantal och 37 procent hade spermier med sämre rörlighet. Efter två månader var antalet spermier bara färre hos 6 procent av studiedeltagarna, och andelen studiedeltagare som hade spermier med sämre rörlighet var 25 procent.

Forskarna tror att det tar minst tre månader för spermieklvaliteten att bli normal igen efter en symptomatisk covid-19-infektion. Det låga antalet deltagare i studien och de tidsmässiga begränsningarna gör dock att man behöver vara försiktig med att dra slutsatser. Mer arbete behövs för att helt och hållet förstå effekten av covid-19 på fertiliteten.

En god nyhet är att forskarna inte hittade några bevis för att viruset SARS-Cov-2, som orsakar covid-19, fanns i sperma, vilket indikerar att man inte kan smittas med covid-19 av sperma. Det skriver IFL Science.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Omikron fördubblar risken att smittas i ett flygplan [Dagens PS]