Dagens PS

Macchiarini döms till fängelse

Paolo Macchiarini på väg in till rättegången i april i år
Paolo Macchiarini på väg in till rättegången i april i år. (Foto: TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 21 juni 2023Publicerad: 21 juni 2023

Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom och dömer Paulo Macchiarini för tre fall av grov misshandel till fängelse i två år och sex månader.

ANNONS
ANNONS

Kirurgen Paulo Macchiarini dömdes för ett år sedan till villkorlig dom för ett fall av grovt vållande till kroppsskada. Domen överklagades både av åklagaren och av Paulo Macchiarinis försvar.

Tre patienter fick syntetiska luftstrupar

Åklagaren Jim Westerberg yrkade på fängelse för tre fall av grov misshandel medan försvarsadvokat Björn Hurtig menar att Paulo Macchiarini ska frikännas.

Det handlar om tre patienter som år 2021 och 2012 fick syntetiska luftstrupar inopererade på Karolinska universitetssjukhuset, alla fick svåra komplikationer och avled.

ANNONS

Senaste nytt

Stred mot moral och etik

Tingsrätten bedömde att Paulo Macchiarini hade handlat i nöd i två av fallen, på grund av patienternas tillstånd.

Men i det tredje fallet ansåg tingsrätten att transplantationen inte borde ha genomförts på grund av de komplikationer de två första patienterna drabbats av och Paulo Macchiarini dömdes till villkorlig dom.

TV4 skriver att flera utredningar redan har konstaterat att det Paolo Macchiarini gjorde stred mot medicinsk och mänsklig moral och etik, var vårdslöst samt orsakade lidande.

ANNONS

Inte vetenskapligt

Nu har Svea hovrätt kommit fram till att i alla tre fall har transplantationen av syntetiska luftstrupar orsakat kroppsskador och lidande för alla tre patienter.

Hovrätten har, liksom tingsrätten, funnit att ingreppen inte har överensstämt med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hovrätten anser att ingreppen inte har varit straffria med hänsyn till principen om social adekvans eller på grund av samtycke.

Inte fråga om nödsituationer

“Hovrätten har, till skillnad från tingsrätten, kommit fram till att det inte var fråga om nödsituationer när ingreppen på den första och den andra patienten gjordes. Utredningen talar i stället för att de hade kunnat leva under en inte obetydlig tid utan ingreppen”, skriver Svea hovrätt i ett pressmeddelande.

Hovrätten har kommit fram till att en nödsituation förelåg när det gäller ingreppet på den tredje patienten har, men att ingreppet trots det var oförsvarligt.

“Vi har ansett att utrymmet för att med stöd av nödbestämmelsen utföra obeprövade ingrepp på människor i strid med de regelverk som finns för sjukvård och forskning måste vara mycket begränsat”, säger rättens ordförande, hovrättsrådet Maria Hölcke, i Svea hovrätts pressmeddelande.

ANNONS

Hovrätten ifrågasätter inte att Paolo Macchiarini haft förhoppningen att de syntetiska luftstruparna skulle fungera, men har ändå kommit fram till att han handlat med uppsåt.

Döms till fängelse

Det beror på att utredningen har visat att han har insett risken att ingreppen skulle orsaka kroppsskador och lidande för patienterna, samt att han varit likgiltig för att det skulle ske.

“Vid uppsåtsbedömningen har vi lagt vikt vid att det inte rört sig om några impulshandlingar utan om planerade ingrepp och att det därmed har funnits utrymme för överväganden”, säger Maria Hölcke, i pressmeddelandet.

Svea hovrätt bedömer transplantationerna som tre fall av grov misshandel och att påföljden ska bli fängelse i två år och sex månader.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Macchiarini har visat “särskild hänsynslöshet och råhet”

Läs mer: Åklagare yrkar på fem års fängelse för Macchiarini

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS