Sage Therapeutics läkemedelskandidat mot depression har i en studie visat på en signifikant förbättring av depressionssymptom.

ANNONS

Depression kan hindra drabbade från att klara av vanliga vardagssysslor som att gå till jobbet, till skolan eller delta i sociala aktiviteter. I Sage Therapeutics studie deltog 543 personer som tog läkemedelskandidaten zuranolone oralt en gång per dag under två veckor.

Över 16 miljoner vuxna amerikaner drabbas av depression varje år och antidepressiv medicin är den vanligaste behandlingen. De antidepressiva läkemedel som finns på marknaden kan ta upp till sex veckor att ge effekt och behandlingen behöver vanligtvis fortsätta i flera månader.

Aktien sjönk av oro

I studien tolerarades zuranolone väl och säkerhetsprofilen låg i linje med tidigare kliniska studier, enligt Sage och bolagets partner Biogen, det skriver Reuters. Dock sjönk Sages aktie med 20 procent eftersom investerare oroade sig för hur länge förbättringen av depressionssymptomen håller i sig.

De personer i studien som fick effekt av zuranolone vid dag 15 hade i genomsnitt 86 procent av effekten kvar efter dag 42, alltså fyra veckor efter det att behandlingen hade avslutats.

”Aktiereaktionen kan vara blandad då investerares förväntningar på nyckeldagen 15/dag 42 var något högre men vi skulle understryka att resultaten i grunden är positiva”, säger Jefferies Financial Groups analytiker Andrew Tsai till Reuters.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: FDA ger svenska Vicore Pharma klartecken för covid-studie [Dagens PS]