Kvinnors hälsa försämrades under 2021. Under det andra året av pandemin drabbades kvinnor av fler hälsoutmaningar än under det första pandemiåret.

ANNONS

Den globala undersökningen Global Women’s Health Index, görs av medicinteknikbolaget Hologic i samarbete med Gallup,  för att bedöma hur väl kvinnors hälsobehov tillgodoses. Den senaste undersökningen visar att kvinnors hälsa världen över försämrades förra året, det rapporterar CNN.

I undersökningen poängsätts länder baserat på kvinnors svar i fem kategorier: allmän hälsa, förebyggande vård, mental hälsa, säkerhet och grundläggande behov som mat och bostad. Den totala poängen för Global Women’s Health Index 2021 var endast 53 av 100, vilket är en poäng lägre än 2020.

Pandemin kommer påverka ett tag till

Inget land hamnade på mer än 70 poäng för 2021, Taiwan, Lettland, Österrike och Danmark är de länder som fick högst poäng. Tre länder, Afghanistan, Kongo och Venezuela, fick färre än 40 poäng. USA fick 61 poäng av 100 och hamnade på plats 23.

”Den ekonomiska och psykologiska bördan av pandemin kommer att tynga ner många hushåll ett tag, och vi vet att det särskilt drabbade kvinnor”, säger Gertraud Stadler till CNN, hon är chef för Institute of Gender in Medicine vid Charite-sjukhuset i Berlin, och har inte varit involverad i undersökningen.

Inte pengar för att köpa mat

Enligt en undersökning från Gallup som tagit hänsyn till rankingen i Global Women’s Health, har kvinnor varit mer stressade, oroliga, ledsna och arga under 2021 än vid någon annan tidpunkt under det senaste decenniet.

Under 2021 var kvinnor även mer benägna att säga att de inte har tillräckligt med pengar för att köpa mat, andelen steg från 34 procent 2020 till 37 procent 2021.

Kvinnors hälsovård behöver förbättras

”Sammantaget är uppgifterna allvarliga. Och vi förstår att kvinnor behöver vara friska för att kunna engagera sig fullt ut och få befogenheter. Det är uppenbart att det är dags att samarbeta och börja hitta lösningar och förbättra kvinnors hälsovård”, säger Susan Harvey till CNN. Hon är vicepresident för världsomspännande medicinska frågor på Hologic.

ANNONS
ANNONS

Enligt Hologic och Gallup kan de fem nyckelområden som bedöms i Global Women’s Health Index förklara det mesta av variationen i kvinnors förväntade livslängd vid födseln, de fann exempelvis att kvinnor som sade att de träffat sjukvårdspersonal under det senaste året hade en två år längre medellivslängd än kvinnor som inte hade träffat sjukvårdspersonal.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: FDA: Bröstimplantat kan ge cancer [Dagens PS]