USA:s livsmedelsverk, FDA, varnar kvinnor med bröstimplantat för att vissa former av cancer kan utvecklas i den ärrvävnad som bildas runt implantaten.

ANNONS

Nya former av cancer har i sällsynta fall upptäckts hos kvinnor med bröstimplantat, både sådana implantat som är fyllda med silikon och sådana som är fyllda med saltlösning, det rapporterar New York Times.

Cancerformerna verkar vara sällsynta, men de har kopplats till olika typer av bröstimplantat. Forskarna har tidigare kopplat en ovanlig form av cancer, kallad anaplastiskt storcelligt lymfom, främst till implantat som har en grov yta som troligtvis orsakar mer inflammation än implantat med slät yta.

Skivepitelcancer och cancer i immunsystemet

Det är över tio år sedan som FDA bekräftade kopplingen till anaplastiskt storcelligt lymfom och implantat med grov yta. Dessa implantat fanns på marknaden fram till 2019. Nu varnar FDA för att en annan form av cancer kallad skivepitelcancer, samt att även andra typer av lymfom, som är cancer i immunsystemet, kan vara relaterade till bröstimplantaten.

Det finns få dokumenterade fall, enligt FDA känner de till 20 fall av skivepitelcancer och mindre än 30 fall av oväntade lymfom i kapseln, som är den ärrvävnad som byggs upp runt implantatet. På grund av den utbredda användningen av bröstimplantat anser dock tjänstemän vid FDA att det är berättigat att känna oro.

Fått diagnos efter många år med implantat

Vissa kvinnor har fått diagnos efter att ha haft bröstimplantat i flera år. Bland symptomen finns smärta, svullnad, knölar och förändringar i huden. Även om det är ovanligt med cancer i området runt implantaten bör vårdgivare och personer som överväger bröstimplantat vara medvetna om de fall som har rapporterats in till FDA.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nästan hälften av alla dödsfall i cancer kan förebyggas [Dagens PS]