Många utvecklade länder står inför en demografisk kris med avstannad befolkningstillväxt när många kvinnor vill vänta med att skaffa barn.

ANNONS

I USA säger fler kvinnor än någonsin att de inte vill ha barn och många amerikanska kvinnor som vill ha barn vill vänta och väljer att frysa sina ägg, något som verkar ge kvinnor möjligheten att fatta beslut om föräldraskapet på sina egna villkor, det rapporterar Fortune.

Men, att frysa sina ägg visar sig nu inte vara någon säker strategi som garanterar barn. En banbrytande studie visar att de flesta kvinnor som fryser sina ägg tyvärr inte kommer kunna få barn.

Bara drygt en tredjedel får barn

Studien visar att bara drygt en tredjedel av dem som fryser sina ägg kommer att få barn efter att ha genomgått hela processen, för äldre kvinnor sjunker dessutom framgångsfrekvensen drastiskt.

Ett team av experter från NYU:s Grossman School of Medicine and Langone Fertility Center skrev nyligen i en forskningsartikel att andelen patienter, som efter att ha genomgått processen med frysta ägg, till slut fick barn bara var 39 procent. Framgången påverkades starkt av kvinnans ålder.

Enligt forskningen påverkas resultatet av hur tidigt, eller sent, kvinnan väljer att frysa sina ägg och hur många ägg de fryser.

Har ökat med 880 procent

Antalet amerikanska kvinnor som fryste sina ägg ökade mellan 2010 och 2016 med 880 procent. Uppgången drevs på av att American Society for Reproductive Medicine år 2012 tog bort märkningen experimentell från äggfrysningsproceduren. Enligt American Society for Reproductive Technology frös 10 936 amerikanska kvinnor sina ägg under år 2017.

Det växande intresset för äggfrysning har snappats upp av amerikanska arbetsgivare och allt fler företag erbjuder anställda fertilitetsförmåner, som äggfrysning, i sina förmånspaket. Det är dock en lång och kostsam procedur att frysa ägg och kan kosta tiotusentals dollar.

Större chans att lyckas för yngre kvinnor

Marknaden förväntas växa och det finns experter som varnar för att kliniker inte är tillräckligt transparenta med potentiella risker och framgångsfrekvensen.

Forskarna analyserade data från 543 patienter som sammanlagt tinade 605 ägg mellan 2005 och 2020. Medianåldern för kvinnorna var 38 år när de frös sina ägg och mediantiden för hur länge de väntade tills de ville använda sina ägg var 4,2 år. Per patient var antalet födslar bara 39 procent.

ANNONS
ANNONS

De kvinnor som frös sina ägg när de var under 38 hade större chans att få barn som resultat av processen och i den yngre gruppen av kvinnor hade ett födelsetal på 50 procent, dock var endast 8 procent av patienterna under 35 när de gick igenom sin första äggfrysningscykel.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Forskning: Förlängd fertilitet kan ge längre liv [Dagens PS]