Bioteknikbolagen Alligator Bioscience AB och Scandion Oncology A/S har avslutats sin gemensamma studie med ett mycket positivt utfall.

ANNONS

Bioteknikbolaget Alligator Bioscience AB utvecklar antikroppsbaserade cancerläkemedel för immunterapi riktad mot tumörer. Scandion Oncology A/S är ett bioteknikbolag som utvecklar orala tilläggsläkemedel till befintliga cancerbehandlingar.

Bolagen meddelade på torsdagen att deras gemensamma studie har avslutats med ett mycket positivt resultat. Samarbetets syfte var att undersöka antitumöreffekten av Alligators CD40-agonist mitazalimab i kombination med Scandions ledande läkemedelskandidat SCO-101 som tillägg till cellgiftsbehandling (Folfirinox) i prekliniska tumörmodeller som visat sig vara resistenta mot cellgiftet.

Förstärka läkemedlets antitumöreffekt

hypotesen var att SCO-101, i jämförelse med saltlösningskontroll, skulle bryta resistensen mot cellgifterna och därmed förstärka mitazalimabs antitumöreffekt. Den gemensamma studien har nått alla mål som sattes upp för samarbetet som bolagen nu har avslutat.

”Vi är mycket glada över att se att resultaten stärker och utökar våra prekliniska effektdata för mitazalimab genom att uppvisa synergi med Folfirinox i tumörer som är resistenta mot kemoterapi. Vi är fast beslutna att utveckla mitazalimab för svårbehandlad cancer och dessa data är mycket värdefulla för Alligators fortsatta arbete att utvärdera effekten av mitazalimab som en kombinationsterapi tillsammans med Folfirinox i vår fas II-studie Optimize-1”, säger Alligator Biosciences vd Søren Bregenholt i ett pressmeddelande.

Kombinationen ger bättre effekt

Kombinationen av mitazalimab och Folfirinox visade i prekliniska studier ett starkt antitumörsvar för cancerceller som är resistenta mot Folfirinox, vilket indikerade att antitumöreffekten av mitazalimab, SCO-101 och Folfirinox är ännu bättre än enbart mitazalimab och Folfirinox.

”Studien stödjer vår hypotes och öppnar dörren för att skörda värdet av denna framgångsrika studie tillsammans med större aktörer. Både Scandion Oncology och Alligator har begränsade resurser och vår gemensamma avsikt var att hitta stöd för hypotesen, vilket nu har uppnåtts. Vi är fast beslutna att fortsätta undersöka potentialen för SCO-101 inom immunonkologi”, säger Scandion Oncologys vd och koncernchef Bo Rode Hansen, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ATORX. Scandion Oncology är listat på Nasdaq First North Growth Market Sweden med tickern SCOL.

Läs mer: Fortsatt förlust trots framsteg för kandidater mot cancer [Dagens PS]