Alligator Bioscience som utvecklar läkemedel mot cancer har gjort signifikanta framsteg under årets andra kvartal, trots minussiffror, det visar bolagets Q2-rapport.

ANNONS

Det forskningsbaserade bioteknikföretaget Alligator Bioscience grundades i Lund 2001 och utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Företaget utvecklar tumörriktade immunterapier, alltså behandlingar som aktiverar patientens eget immunförsvar att bekämpa tumören. Företaget är främst verksamt i läkemedelsutvecklingens tidiga faser, från idé till kliniska fas 2-studier.

På tisdagen släppte Alligator sin Q2-rapport och den visar att årets andra kvartal var ett viktigt kvartal för företaget som har gjort signifikanta framsteg, särskilt vad gäller data om två av företagets läkemedelskandidater.

Minussiffror i Q2-rapporten

Trots de goda resultaten för två av Alligators läkemedelskandidater redovisar företaget ett resultat efter skatt på -35,0 miljoner kronor för det andra kvartalet (-35,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:41 kronor (-0:49). Rörelseresultatet blev -34,5 miljoner kronor (-34,7).

Nettoomsättningen uppgick till 3,8 miljoner kronor (4,4) och kassafödet uppgick till -34,0 miljoner kronor (-33,2). Vid periodens utgång var företagets likvida medel 110 miljoner kronor (170), det skriver Nyhetsbyrån Direkt i Dagens Industri.

Goda resultat för läkemedelskandidater

Prekliniska data om Alligators läkemedelskandidat CD40 antikropp mitazalimab är mycket intressanta då de stödjer en kommande kliniska fas 2-studien Optimize-1 som ska påbörjas i sommar, i vilken mitazalimab ska testas i kombination med cellgiftsbehandling på patienter med bukspottskörtelcancer. Den prekliniska datan visade att mitazalimab samverkar med cellgifterna vilket ledde till förbättrad långtidsöverlevnad i en preklinisk tumörmodell.

Under kvartal två publicerades dessutom den prekliniska datan om mitazalimab i två expertgranskade tidskrifter.

Företagets Q2-rappoer hänvisar också till viktiga kliniska data om läkemedelskandidaten ATOR-1017 monoclonal 4-1BB antikropp som är en tumörriktad behandling mot metastatisk cancer. Datan visar att läkemedelskandidaten har behandlingspotential och är säker. Nu fokuserar Alligator på att färdigställa studien och fastställa den optimala behandlingsdosen för det kommande fas 2-programmet som väntas påbörjas innan årets slut.

Ny vd tillträdde under Q2

En annan viktig händelse för företaget under det andra kvartalet var att Søren Bregenholt började sin tjänst som företagets vd i juni. 

ANNONS
ANNONS

”Efter att ha arbetat globalt och över hela värdekedjan inom biotech och pharma tror jag att jag tillför en blandad erfarenhet, strategisk inskikt och ett fokus på prestation och utförande”, sade han till Bio Stock då.

Alligators Q2-rapport indikerar att företaget är väl förberett för att påbörja kliniska effektivitetsstudier med sina två viktigaste läkemedelskandidater, mitazalimab och ATOR-1017, det skriver Bio Stock.

Läs mer: Bioteknikbolag genomför fullt garanterad emission [Dagens PS]