En ny undersökning visar att möjligheten till fortbildning för läkare har drabbats extra hårt under pandemin.

ANNONS

I en ny undersökning från Sveriges läkarförbund där 2 748 läkare svarat, visar att läkarnas möjlighet till fortbildning har påverkats negativt under pandemin. I augusti i år uppger 60 procent fler av de svarande att deras fortbildning har påverkats negativt jämfört med förra året.

För att läkare ska kunna uppdatera sig på de senaste forskningsrönen och behandlingsmetoderna är kontinuerlig fortbildning viktig. Tidigare har Läkarförbundet genomfört enkätundersökningar som visat att de flesta specialistläkare inte får den fortbildning de har rätt till och behöver.

En ökning med 60 procent

I juni 2020 svarade drygt 25 procent av läkarna att deras fortbildning drabbats negativt, i augusti 2021 har den siffran ökat till knappt 40 procent, en ökning med 60 procent.

”Det är oroväckande att fortbildningen drabbats extra hårt. Redan innan pandemin såg vi att tiden för fortbildning hade minskat till rekordlåga nivåer. Detta är ytterligare ett bevis på att Sverige behöver en reglerad fortbildning för läkare. Sveriges läkarförbund vill att läkare ska ha möjlighet till minst tio dagars extern fortbildning per läkare och år, säger Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets ordförande i ett pressmeddelande.  

Även specialisttjänstgöring påverkas

Näst efter fortbildningen har läkarnas specialistuttjänstgöring, ST, påverkats mest negativt av pandemin. I juni 2020 uppgav 15 procent att deras ST påverkats negativt, i augusti 2021 hade den siffran ökat till nästan 20 procent.

”Vi har en brist på erfarna specialistläkare i Sverige. Därför är det bekymmersamt när nästan var femte ST-läkare uppger att deras specialiseringstjänstgöring påverkats negativt av pågående pandemi. Arbetsgivare behöver säkerställa att ST-läkare tillåts delta på obligatoriska kurser och genomföra planerade sidotjänstgöringar. ST-läkare i slutet av sin utbildning bör prioriteras för att säkerställa återväxten och generationsväxlingen i specialistläkargruppen”, säger Madeleine Liljegren, ordförande Sveriges yngre läkares förening, Sylf, och ordförande för Utbildnings- och forskningsrådet vid Läkarförbundet i pressmeddelandet. 

ANNONS
ANNONS

Undersökningarna Docpoll är en läkarpanel med både läkare och studenter. Undersökningarna genomfördes i juni respektive september 2020 samt i augusti 2021. Den senaste enkäten besvarades av 2 748 av Läkarförbundets medlemmar mellan den 11 och den 17 augusti 2021. Enkäten om fortbildningen genomfördes under våren 2021. 

Läs mer: Nätläkaren Kry storsatsar i Europa – medför storförlust [Dagens PS]