Luftföroreningar, passiv rökning, radon, UV-strålning, asbest, vissa kemikalier och andra föroreningar ligger bakom 10 procent av alla cancerfall i Europa.

ANNONS

En ny rapport från Europeiska miljöbyrån, EEA, som offentliggjordes i dag, visar att exponering för olika föroreningar ligger bakom 10 procent av alla cancerfall i Europa, men riskerna kan förebyggas.

”Att minska föroreningarna genom EU:s handlingsplan för nollförorening och kemikaliestrategin för hållbarhet, liksom att kraftfullt genomföra annan befintlig EU-politik, skulle räcka långt för att minska cancerfallen och dödsfallen i cancer. Detta skulle vara en effektiv investering i våra medborgares välbefinnande”, säger Hans Bruyninckx, EEA:s verkställande direktör, i ett pressmeddelande.

Undersökt sambanden för första gången

Enligt EEA:s rapport Beating cancer — the role of Europe’s environment har föroreningar i miljon och på arbetsplatsen, samt vissa naturliga risker, stor inverkan på vår hälsa och i vissa fall leder de till cancer.

Det här är första gången som EEA har undersökt sambanden mellan cancer och miljö genom att granska de senaste vetenskapliga rönen om luftföroreningar, passiv rökning, radon, UV-strålning, och kemikalier. I rapporten dras slutsatsen att miljö- och arbetsrelaterade risker uppskattningsvis orsakar cirka 10 procent av alla cancerfall i Europa.

Kan minska de flesta riskerna

Varje år tillkommer nästan 1,3 miljoner cancerfall i Europa. EEA:s studie visar att de flesta av de miljö- och arbetsrelaterade cancerriskerna kan minskas genom ändrat beteende och förebyggande av föroreningar. Att minska exponeringen för riskerna är ett effektivt och billigt sätt att minska cancerfallen.

”Europeiska miljöbyråns rapport betonar att alltför många cancerfall har en bakomliggande miljöorsak. Den goda nyheten är att vi kan agera nu för att minska föroreningarna och förebygga dödsfallen. Med den europeiska gröna givens nollföroreningsambition kan vi förebygga cancer på ett kostnadseffektivt sätt genom att minska exponeringen för skadliga föroreningar. Det som är bättre för miljön är också bättre för oss”, säger Virginijus Sinkevičius, EU:s kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske, i pressmeddelandet.

Europas handlingsplan

Europas plan mot cancer erkänner de miljö- och arbetsrelaterade miljö- och arbetsrelaterade riskernas roll i utvecklingen av cancer. EU:s handlingsplan för nollförorening är inriktad på att minska föroreningar i luft och vatten i syfte att minska människors exponering för miljöföroreningar och minska de negativa hälsoeffekterna.

”I Europa förlorar vi varje år uppskattningsvis en kvarts miljon människoliv till följd av miljörelaterad cancer. Förebyggande insatser kommer alltid att vara bättre än botemedlen, och som en del av Europas plan mot cancer har vi gjort kraftfulla åtaganden för att minska föroreningarna i vatten, jord och luft. Bara denna vecka överlämnade vi inom ramen för vår ’från jord till bord’-strategi ett avgörande beslut om att minska användningen av bekämpningsmedel med 50procent till 2030”, säger Stella Kyriakides, EU:s kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

I enlighet med direktivet om nationella åtaganden om utsläppsminskning och luftkvalitetsdirektiven har EU vidtagit åtgärder mot luftföroreningar.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Stress gör att ditt immunsystem åldras i förtid [Dagens PS]