Fler får bipolär diagnos – då minskar självmorden

Uppdaterad: 29 maj 2023Publicerad: 29 maj 2023
självmorden
Bland unga personer som får en bipolär diagnos tycks självmorden minska (Foto: Pexels).

När fler unga får bipolär diagnos tycks självmorden minska, enligt en ny studie som sett över situationen i Sveriges regioner.

Bipolär sjukdom ligger bakom ungefär fem procent av självmorden bland unga människor.

ANNONS
ANNONS

Men när fler unga får bipolär diagnos tycks självmorden minska, enligt en ny svensk studie.

Bipolär sjukdom är ett av de psykiatriska sjukdomstillstånd som är förknippat med högst risk för självmord, varför diagnos och behandling är mycket viktigt.

Forskning har också visat att det kan ta upp till sex år från sjukdomsdebuten till diagnos och behandling.

Stora skillnader

Mycket talar för att underdiagnostiken i Sverige är mycket stor hos personer i åldern 15–19 år, enligt forskare vid bland annat Karolinska institutet.

Där har man nu gjort en studie för att undersöka hur många unga som diagnosticeras med bipolär sjukdom och om det finns kopplingar mellan självmord och andelen diagnoser, region för region i Sverige.

Forskarna fann stora skillnader mellan Sveriges regioner vad gäller andelen ungdomar i åldern 15-19 år som har fått diagnosen bipolär sjukdom.

De såg också att fler diagnoser i förhållande till folkmängden var kopplat till färre självmord hos pojkar. För flickor gick en sådan koppling inte att se.

ANNONS
ANNONS

Fem procent lägre

Självmordstalen bland pojkar, visade det sig, är nästan fem procent lägre under ett givet år i de regioner som under året ställt flest diagnoser i förhållande till folkmängden – jämfört med de regioner som ställt minst antal.

“Det tyder på att självmorden hos tonårspojkar i Sverige skulle kunna minska om diagnostiken av bipolär sjukdom förbättrades så att patienterna får ett bättre omhändertagande”, säger läkaren och forskaren Adrian E. Desai Boström.

Forskarna tror att fel vård kan vara ett stort problem. Ungdomar med odiagnostiserad bipolär sjukdom kan ofta få en rad vårdinsatser – men inte alltid rätt vårdinsatser.

Får inte rätt hjälp

Felaktig vård skulle kunna vara en faktor som medför ökad självmordsrisk om det innebär att behandling för den bipolära sjukdomen uteblir, menar Peter Andersson, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

“Det är bara en hypotes vi har. Men vi ser att de här ungdomarna har en hel del besvär som kan tolkas fel. Aktiva symtom kan tolkas som beteendeproblem och inte psykiatriska problem, till exempel”, säger han.

ANNONS

Vården ger fel diagnos

Det gör att det finns en risk att icke-psykiatriska insatser tränger under psykiatriska insatser, menar Peter Andersson.

“Det är till exempel möjligt att det gäller en del ungdomar som psykiatrin överlåter till socialtjänsten för placering enligt LSS- eller LVU-lagstiftningen. Eller de ungdomar som vistas på HVB-hem av andra orsaker. Vi vet även att bipolära patienter ibland feldiagnosticeras med ”vanlig” depression”, säger han.

För dig som mår dåligt – det finns hjälp att få

För den som mår dåligt finns alltid hjälp att få.

På vårdsajten 1177 kan du läsa mer om hur du söker hjälp.

ANNONS

”Prata med någon du har förtroende för, kontakta en stödlinje eller sök hjälp i vården”.

Exempel på stödlinjer:

Bris – Barnens rätt i samhället på telefon 116 111.

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80.

Jourhavande präst nås via 112.

Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101.

Läs även: Skuldfällan ökar – här är gruppen som ligger värst till

ANNONS
ANNONS