Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har godkänt diabetesläkemedlet empagliflozin för behandling av hjärtsvikt.

ANNONS

Godkännandet av empagliflozin för behandling av hjärtsvikt med reducerad vänsterkammarfunktion grundas på resultat från en klinisk fas 3-studie. Ungefär hälften av alla patienter med hjärtsvikt har reducerad vänsterkammarfunktion, något som ger hjärtat en sämre pumpförmåga.

Vid hjärtsvikt kan inte hjärtat pumpa ut tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov av syre och näring. Det finns hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion och hjärtsvikt med reducerad vänsterkammarfunktion. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är högt blodtryck, hjärtinfarkt eller en hjärtmuskelsjukdom.

Ett viktigt behandlingsalternativ

”Hjärtsvikt är ett vanligt och allvarligt tillstånd. Det är därför glädjande att empagliflozin nu godkänts för behandling av hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion och därmed ger oss ytterligare ett viktigt behandlingsalternativ för den här utsatta patientgruppen, säger Lars Lund, överläkare vid Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Empagliflozin är en SGLT2-hämmare och fungerar genom att hämma det protein som är ansvarigt för återupptaget av socker till blodbanan i njuren, vilket ger lägre nivåer av blodsocker.

Redan godkänt för behandling av diabetes

Läkemedlet är sedan tidigare godkänt för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna som har en sjukdom inte kan kontrolleras med endast kost och motion. Läkemedlet finns med på rekommendationslistorna i alla Sveriges regioner.

”Läkemedelsklassen SGLT2-hämmare, som länge har använts för behandling av typ 2-diabetes, har nu även en given plats i behandlingen av patienter med hjärtsvikt. Godkännandet av empagliflozin stärker SGLT2-hämmarnas plats i terapin och innebär att det nu finns ytterligare ett behandlingsalternativ för patienter med hjärtsvikt, säger Michael Fu, överläkare vid Östra Sjukhuset och professor vid Göteborgs Universitet, i pressmeddelandet.

Viktigt med tidig diagnos

Trötthet, andfåddhet vid vila eller ansträngning och bensvullnad kan vara tecken på hjärtsvikt men det finns också andra sjukdomar som kan ge liknande symtom. Därför är det viktigt att få en tidig diagnos så att rätt behandling kan sättas in.

ANNONS
ANNONS

För patienter som är 65 år och äldre är hjärtsvikt den vanligaste inläggningsorsaken på sjukhus.

Läs mer: Sigrid Therapeutics sluter avtal som säkrar storskalig produktion [Dagens PS]