Inom reumatologin är brist på läkemedel ett växande problem för patienter som inte kan få sin förskrivna medicin.

ANNONS

Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet, Eva-Maria Dufva, enhetschef, Reumatikerförbundet, Cecilia Carlens ordförande, Svensk reumatologisk förening och Gerd-Marie Alenius, ordförande, Nationella programområdet, NPO, reumatiska sjukdomar, skriver i Dagens medicin att alla inblandade i produktions- och distributionskedjan måste avkrävas ett tydligare ansvar för det växande problemet med brist på läkemedel inom reumatologin.

De fyra debattartikelförfattarna skrev för ett år sedan till Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Socialstyrelsen och socialdepartementet, samt hade ett digitalt möte med representanter för socialdepartementet, där de förklarade hur allvarlig bristen på läkemedel är för personer med reumatisk sjukdom.

Ett år senare kvarstår problemet, men det är delvis andra läkemedel som det är brist på i dag. Läkemedelsbristen gäller inte enbart för reumatologin, den finns inom hela vården.

Debattartikelförfattarna skriver i Dagens medicin att en nationell förteckning över icke ersättningsbara läkemedel bör utarbetas för att säkerställa tillgången till viktiga läkemedel genom krav på lagerhållning samt att ansvaret bör ligga på myndigheter.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: De 17 snabbast växande läkemedelsbolagen [Dagens PS]