Män som dricker alkohol verkar löpa högre risk att drabbas av förmaksflimmer. Redan vid ett fåtal glas i veckan ökar risken, enligt en avhandling från Umeå.

ANNONS

Nyttigt med ett par glas rödvin, speciellt om man är över 40 år? Nix. Det var förra veckan. Nu kommer nya signaler kring alkohol från forskarna.

100 000 i underlaget

Läkaren Cecilia Johansson har studerat drygt 600 personer med diagnosen förmaksflimmer i Skellefteå och Norsjö i Västerbotten, plus 100 000 personer i statisiken. Nu lägger hon fram resultatet i en avhandling vid Umeå universitet.

Avhandlingen baseras dels på en studie av EKG och journaler för 607 personer som fått förmaksflimmer under 2011–2012 i Skellefteå och Norsjö kommuner, dels på data från cirka 100 000 personer som har genomgått Västerbottens hälsoundersökningar under åren 1998–2014.

80 procent i risk

Av dessa personer avled en av nio inom ett halvår efter att ha haft förmaksflimmer för första gången. 80 procent hade så hög risk för stroke att de hade behov av blodförtunnande behandling, vilket flertalet av dem också fick.

I vart femte fall gick det att se att förmaksflimret hade utlösts av en distinkt faktor, som en operation eller en nyligen genomgången infektion.

Alkohol farligare för män

Men – för det kommer alltid ett men – det fanns även mer generella riskfaktorer i sammanhanget och en sådan var alkoholkonsumtion, i det här fallet hos män. Där fanns en tydlig koppling som inte syntes hos kvinnorna i undersökningen.

ANNONS
ANNONS

Män som drack mer än 4,8 standardglas per vecka löpte 20 procent högre risk att få förmaksflimmer än de män som drack mindre än 0,9 glas i veckan. Ett standardglas innehåller 12 gram ren alkohol och motsvarar exempelvis 50 cl folköl eller ett litet glas vin.

Liten konsumtion alkohol

En alkoholkonsumtion på 4,8 standardglas är alltså mindre än en flaska vin i veckan och inte mer än hälften av den nivå som i andra sammanhang klassas som riskbruk. Kroppsstorlek och blodtryck tycks även båda spela in i sammanhanget.

”Förmaksflimmer ökar risken för stroke och död, och därför är det viktigt att vara observant på symtom och få blodförtunnande behandling som kan minska riskerna”, säger Cecilia Johansson.

”Håll det nere”

När det gäller riskfaktorerna och möjligheten att hålla nere dem är hon tydlig.

”Alla riskfaktorer för förmaksflimmer går inte att påverka, men allmänt kan man säga att det är klokt att hålla koll på blodtrycket och ta blodtryckssänkande medicin om det behövs, hålla nere drickandet samt att hålla en hälsosam vikt”.

Förmaksflimmer är den vanligaste kroniska hjärtarytmisjukdomen, och beräknas förekomma hos fler än 30 miljoner människor i världen. Förmaksflimmer blir vanligare med stigande ålder. Sjukdomen är vanligare hos män än kvinnor och drabbar också män jämförelsevis tidigare i livet.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Relaterade artiklar:

Studie: Växtbaserad kost minskar risk för sjukdomar [Dagens PS]

Läs även: Topplistan: Världens vackraste vingårdar [Dagens PS]