Astra Zeneca överför de globala rättigheterna för läkemedlen Eklira och Duaklir, båda för behandling av KOL, till Covis Pharma Group.

ANNONS

Det nya avtalet där Astra Zeneca överför sina globala rättigheter till Eklira (aclidinium bromide) och Duaklir (aclidinium bromide/formoterol) kommer säkerställa att patienter får fortsatt tillgång till dessa etablerade läkemedel som administreras via enheten Genur, som används för behandling av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Covis Pharma kommer betala 270 miljoner dollar, drygt 2 315 miljoner kronor, till Astra Zeneca, samt även täcka vissa pågående utvecklingskostnader som är relaterade till de två läkemedlen. Eklira och Duaklir genererade år 2020 intäkter på 143 miljoner dollar, drygt 1 226 miljoner kronor, åt Astra Zeneca i de länder som omfattas av avtalet med Covis Pharma.

Slutförs under fjärde kvartalet

Intäkten för förskottsbetalningen från Covis Pharma kommer helt kompenseras av en avgift för borttagande av den associerade materiella tillgången, varför inga andra rörelseintäkter kommer att redovisas i Astra Zenecas finansiella rapporter.

Transaktionen beräknas slutföras under det fjärde kvartalet i år.

Covis Pharma är ett globalt specialläkemedelsbolag som marknadsför behandlingar för patienter med livshotande och med kroniska sjukdomar förvärvade 2018 rättigheterna till andningsläkemedlen Alvesco, Omnaris och Zetonna från Astra Zeneca.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Nanolyze flyttar in i Astra Zenecas BioVentureHub [Dagens PS]