Forskare vid Chalmers och Astra Zeneca har utvecklat en ny metod som kan göra att utvecklingen av mRNA-baserade läkemedel kan effektiviseras.

ANNONS

Hur väl mRNA-baserade läkemedel, tas upp av celler är avgörande för den medicinska effekten, mRNA, eller budbärarRNA, är den kod som cellerna använder för att producera proteiner.

När RNA tillsätts i vaccin eller läkemedelsform kan cellerna själva producera det protein som det tillsatta mRNA:t instruerar.

Metoden från forskarna vid Chalmers och Astra Zeneca kan göra att de små droppar som kallas lipidnanopartiklar utvecklas snabbare. Det är dessa lipida nanopartiklar som kan användas för att leverera mRNA till cellerna

Hoppas kunna effektivisera utvecklingen

Vi har utvecklat en automatiserad process för att testa ett stort antal lipida nanopartiklar samtidigt – vilket vi hoppas ska effektivisera utvecklingen av dessa nya läkemedel, säger Michael Munson, postdoktoral forskare på Astra Zeneca och affilierad till forskningscentrum Formulaex, i ett pressmeddelande.

Han är förstaförfattare till studien som nyligen publicerades i Nature-tidskriften Communications Biology.

Vill behandla kroniska sjukdomar

Genom att låta mRNA koda för terapeutiska proteiner vill man i framtiden använda tekniken för behandling av kroniska sjukdomar. Man vill även kunna rikta läkemedlen mot specifika celltyper eller vävnader.

Eftersom man vill kunna använda de nya RNA-läkemedlen riktat för behandling av specifika organ, som exempelvis lever eller lungor, är det viktigt att kunna se hur effektivt leveransen sker till olika sorters celler.

Fortfarande utmaningar kvar

Metoden kan både användas för att utvärdera ett stort antal lipidnanopartiklar och för att undersöka hur effektivt olika lipidnanopartiklar levererar mRNA till olika celler.

ANNONS
ANNONS

”I vårt arbete har vi sett att lipidnanopartiklar fungerar olika bra i olika celltyper. De formuleringar som fungerar för leverans till leverceller kan fungera helt annorlunda i lungorna. Vi vill använda vår nya metod för att förstå varför det är en skillnad då det skulle göra det möjligt att rationellt designa lipidnanopartiklar som kan riktas mot olika mål i kroppen, säger Elin Esbjörner, docent i kemisk biologi vid Chalmers och medförfattare till studien, i pressmeddelandet.

Det finns fortfarande stora utmaningar som behöver lösas inom den nya läkemedelstekniken är klar.

Läs mer: Astra spöar förväntan – trots turbulensen [Dagens PS]