På senare tid har det kommit flera rapporter om barn som världen över drabbats av akut hepatit. Nu har forskare funnit en möjlig koppling till covid-19.

ANNONS

De flesta av de barn som drabbats av akut hepatit i Storbritannien, Europa, USA, Israel och Japan har uppvisat symptom i mag-tarmsystmet som sedan utvecklats till hepatit, eller gulsot som det också kallas, det rapporterar forskare i Sciencedirect.

Vissa av barnen har drabbats av akut leversvikt och hittills har inga orsaker till sjukdomen hittats, varken hepatitvirus A,B, C, D eller E har hittats hos barnen. Av de barn som drabbats av akut hepatit har de flesta varit smittade av adenovirus, som tidigare inte har rapporterats orsaka hepatit.

Adenovirus och covidvirus

I 18 procent av de rapporterade fallen i Storbritannien har covid-19-viruset rapporterats, 11 procent av de 97 rapporterade fallen i landet testade positivt för covid vid sjukhusinläggningen och ytterligare tre fall testade positivt 8 veckor innan inläggningen. 11 av de 12 israeliska fallen rapporteras också ha haft covid de senaste tre månaderna.

Pågående antikroppstester kommer troligtvis visa på ett större antal barn med akut hepatit och pågående eller tidigare covid-19-infektion.

Reservoarer av virus

Covid-19 kan ge reservoarbildning av virus i mag- och tarmkanalen och leda till upprepad frisättning av virala proteiner som aktiverar immunsystemet. Sådan upprepad immunaktivering kan utlösa en bred och ospecifik aktivering av T-celler och det kan vara en orsaksmekanism till multisystemiskt inflammatoriskt syndrom hos barn, som i samband med covid-19 kallas MIC-C.

Hos barn med multisystemiskt inflammatoriskt syndrom har hepatit rapporterats men samtidig infektion av andra virus har inte undersökts. Forskarna antar att de nyligen rapporterade fallen av akut hepatit hos barn kan vara en konsekvens av adenovirusinfektion hos barn som har eller tidigare haft en covid-19-infektion och bär på virala reservoarer.

Forskarna föreslår att barn med akut hepatit undersöks för kvarvarande covid-19-virus i bland annat avföringenavföringen, för att visa på en pågående superantigenmekanism, det skriver forskarna i Sciencedirect.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Oförklarade fall av hepatit bland barn [Dagens PS]