En ny undersökning visar att 80 procent av bolagen i life science-branschen vill rekrytera och planerar att expandera sin personalstyrka inom läkemedelsutveckling det närmaste året.

ANNONS

Branschorganisationen inom life science-industrin, SwedenBIO, har gjort en undersökning av framtidstron hos bolag inom läkemedelsutveckling i Sverige. De har kommit fram till att 80 procent av bolagen vill utöka sin personalstyrka och planerar att rekrytera medarbetare eller konsulter under det kommande året.

62 procent har mer positiv syn

Organisationen gjorde en likadan undersökning för ett år sen precis före covid-19-pandemin. Sedan dess har framtidstron ökat rejält. 62 procent av bolagen har en mer positiv syn på sina framtidsutsikter nu än vad de hade innan covid slog till och bara 8 procent anger att den försämrats, skriver SwedenBIO.

De skriver också att branschen varit plågad av pandemin. Kapitalresning var inledningsvis ett problem, kliniska prövningar har försenats, och många bolag har upplevt leveransproblem och andra störningar, skriver SwedenBIO.

”Life science levererar”

”Parallellt med detta har alltså läget i branschen förstärkts. Det säger något om med vilken verkningsgrad svensk life science levererar”, säger Helena Strigård vd SwedenBIO om undersökningen att bolagen inom life science vill rekrytera.

Det största hindret för att hitta rätt kompetens är krångliga regler, menar branschorganisationen.

ANNONS
ANNONS

”Vi har orimligt mycket byråkratiska hinder som gör att vi inte kan nyttja olika resurser fullt ut. Den här listan av relativt enkelt undanröjda hinder är väldigt lång och sammantaget blir det ett stort problem”, säger Helena Strigård

Läs mer: Regeringen vill ha gemensamt journalsystem – Dagens PS