Är du över 35 år? Då klassas du som äldre i techbranschen, enligt en ny studie som undersökt hur branschen själva uppfattar ålder.

Forskare har undersökt hur de som arbetar inom techbranschen själva uppfattar ålder, och funnit att branschen präglas av fördomar, skriver forskarna i en artikel på forskning.se.

En studie som bygger på 18 djupintervjuer med personer i olika åldrar som arbetar inom teknikbranschen i Bangalore, Barcelona, Berlin, Houston, Silicon Valley och Tel Aviv visar att definitionen av vem som räknas som äldre skiljer sig kraftigt från andra branscher.

”Enligt våra intervjupersoner uppfattas den som är över 35 år som gammal inom teknikbranschen, ung anses man vara fram till ungefär 30 år. Etiketten äldre förskjuts alltså tillbaka med ungefär 20 år jämfört med andra branscher och yrken”, säger Andrea Rosales, postdoktor i vetenskapsteknik vid Open University of Catalunya och en av författarna bakom studien.

ANNONS
ANNONS

Studien visar också att det finns en uppfattning om att äldre personer inte är lika hängivna sina arbetsplatser, utan istället väljer att lägga större fokus på till exempel familjelivet, vilket gör dem mindre attraktiva som medarbetare.

”Åldersstereotyper fungerar ofta omedvetet. De yngre intervjupersonerna som vi pratade med stängde inte medvetet ut sina äldre kollegor, ändå kommer de åldersstereotyper som framkom i våra intervjuer sannolikt att påverka såväl företagskulturen som vilka förväntningar som finns på individen”, säger Jakob Svensson, studiens andra författare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet.

Läs mer: Möjligheterna covid-19 öppnar för techbranschen – Dagens PS