Coronapandemin har haft en påtaglig inverkan på både våra personliga och professionella liv.

Det faktum att allt fler distansarbetar har gjort att företag i alla storlekar vänder sig till tekniska lösningar för att möta behoven som uppstår när anställda arbetar på distans – samtidigt som man försöker upprätthålla operativ effektivitet.

2020 skyndade på många tekniska trender som redan var i rörelse.

2021 ser vi att dessa trender fortsätter att ta fart i snabb takt, med nya IoT-applikationer (Internet-of-Things), ny teknik och nya lösningar som når alla sektorer.

Distansarbete öppnar upp nya, oväntade användningsfall för wearables och mixed realities

Arbetsmiljön som skapats av pandemin har drivit på utvecklingen av teknologier som förstärkt verklighet (AR), vilket öppnar nya, kanske mindre uppenbara fall och visar potentialen hos wearables när det kommer till samarbete mellan personer.

Smarta glasögon erbjuder interaktiv fjärrkommunikation genom dokumenthämtning, arbetsflödesinstruktioner och datainsamling i realtid – och får folk att mötas ansikte mot ansikte bokstavligt talat.

Vi har nu ett unikt tillfälle att ompröva och tänka om när det kommer till våra behov av ett traditionellt kontor med fyra väggar.

Något som banar väg för att 2021 blir året då digitalt kunniga företag satsar mer på smarta tekniker för att underlätta arbete på distans.

Edge hittar nya användare

Edge computing har blivit allt viktigare under de senaste åren, men det är det kommande året som vi äntligen får se var denna teknik kan ge verkliga fördelar.

Medan 5G fortfarande inte har gjort sitt intåg på gator och torg ser Forrester ett omedelbart värde i privata 5G-nätverk – ett nätverk som är dedikerat till ett specifikt företag eller en lokal som ett lager, ett varv eller en fabrik.

Denna teknik är redan här och är redo att driva edge computing under 2021.

Med utvecklingen av 5G och mobil edge kommer bärbara tekniker verkligen komma till sin rätt.

Smarta glasögon gör det möjligt för kollegor på fältet att utföra uppgifter handsfree, samtidigt som de fortfarande har tillgång till den information och de verktyg de behöver.

Med mobila edge computing-lösningar som fungerar som gateway är smarta glasögon ett naturligt nästa steg och nära att bli mainstream för de som jobbar ute på fält.

ANNONS
ANNONS

2021 ger snabbare koncepttest

I år har företag tvingats hantera en hel del förändringar inför COVID-19. En femtedel av företagen har investerat i digitala transformationsinitiativ.

Under denna extraordinära tid har företag lärt sig att anpassa sig och arbeta snabbare än någonsin. När vi går in i 2021 förväntar vi oss att denna trend kommer att följa med oss när företagen fortsätter med en snabbare inlärningshastighet.

Men – samtidigt som koncepttest får ny teknik att gå mycket snabbare från experimentstadiet till utbyggnadsfasen, måste företag hålla ett öga på tre nyckelfaktorer: datasäkerhet, skalbarhet och användbarhet.

2020 har framhävt behovet av accelererad automatisering 2021

Inte överraskande kommer 2021 att se en ny och förändrad arbetsplats, och teknik kommer att behövas för att stödja den.

Automation har funnits på företagsagendan i flera år nu, men eftersom regler för social distansering kvarstår fram till 2021 kommer automatisering och robotik sannolikt att bli en kärnkompetens inom flera sektorer inom överskådlig framtid.

I ett försök att driva på automatiseringen under pandemin har många företag hamnat i ett läge där man tvingats korrigera fel som har uppstått sedan dess.

År 2021 förutspår Forrester att upp till 30 procent av företagen kommer att öka sitt fokus på kvalitet genom att bättre planera och testa deras automatisering innan de distribueras i produktion eller hos de anställda.

Vi har utan tvekan sett imponerande tekniksprång under det senaste året, eftersom företag har vänt sig till sofistikerade verktyg för att stabilisera sig själva.

När vi går in i 2021 och företag vill etablera sig i det som många kallar för det “det nästa normala” är det troligt att vi kommer att fortsätta lära och förnya oss i snabbare takt.

Nu, mer än någonsin, kommer vi att se teknik förändra företag i nästan alla sektorer.

Kenni Ramsell

Nordenchef, Dynabook

Läs mer: Techtrender under 2021 – det behöver du veta