I en ny debattartikel presenterar representanter för Sveriges kommuner och regioner, SKR, en plan för hur digitaliseringen inom svensk vård ska ta fart. Förändring av lagar och stöd från privata aktörer är två av förslagen. 

2016 lade SKR och regeringen fram visionen E-hälsa 2025, där det stipuleras att Sverige ska vara bäst på digital vård år 2025. Under torsdagen presenterar sex representanter från SKR, däribland ordföranden för sjukvårdsdelegationen Marie Morell (M), en plan för hur detta mål ska uppnås.

I Dagens Medicin skriver de att aktörer inom den offentliga vården ”till stor del underskattat kraften och hastigheten i den digitala omställningen”. De menar även att digitala plattformar kommer att vara en naturlig del av vården i framtiden.

”Inom några få år kommer det inte att handla om fysisk eller digital vård, utan om både och. Alla vårdverksamheter kommer att behöva ha ett digitalt utbud. Det har patienterna rätt att förvänta sig”, skriver de.

ANNONS
ANNONS

I artikeln presenterar politikerna olika inslag i den plan för ökad digitalisering som SKR har lagt fram. Bland annat ska dagens digitala plattformar utvärderas och ”färdplanen för vårdens digitalisering ska utvecklas och realiseras”.

Representanterna från SKR nämner även ett antal konkreta steg i utvecklingen mot en ökad digitalisering. Ett av dessa är att skapa en genomgång av ”vilka lagar, regler, ersättningsmodeller och affärsmodeller som behöver förändras, hur, när och av vem”.

Dessutom bör samarbetet med näringslivet ökas, menar artikelförfattarna.

”Den offentliga hälso- och sjukvården bör inte utveckla sådant som marknaden redan kan erbjuda eller utveckla”, skriver de.