Sveriges sjukvårdsregioner borde ges mer inflytande över den pågående digitaliseringen. Detta skriver läkaren och IT-experten Lars L Gustafsson i ett debattinlägg SvD. I stället för att lägga ut arbetet på konsulter bör det ske genom egen expertis.

I debattartikeln, som publicerades i Svenska Dagbladet i januari, skriver Lars L Gustafsson att olika regioners försök till att göra upphandlingar av nya journalsystem har varit kostsamma och saknat tillräckligt insyn.

Lars L Gustafsson är läkare och professor och var ansvarig för att implementera Janusprojektet; en digitalisering av vårdens informationssystem som skedde kring millennieskiftet.

I artikeln menar Gustafsson att upphandlingar av nya journalsystem i för hög grad läggs ut på externa aktörer och konsultfirmor. De digitala systemen som köps in vid dessa processer är ”skakiga, konsultberoende och upphandlas utan hänsyn till sjukvårdens komplexa processer”, skriver han.

Som en lösning på hur Sveriges vårdregioner ska få effektivare IT-program till lägre kostnader föreslår Gustafsson fyra lösningar:

1. Staten bör initiera ett utvecklings- och forskningsprogram för digitalisering som sköts av de olika vårdregionerna i Sverige samt universitet. ”Hälso-och sjukvården behöver digitaliseras under ledning av egna systemutvecklare och hälso- och sjukvårdspersonal”, skriver han.

2. Tydligare regler måste etableras för vårdens digitalisering. Tydliga föreskrifter för dataformat och upphandlingar av digitala system bör upprättas. Kraven på journalsystem som är kopplade till vårdappar bör formuleras och ett EU-gemensamt format för journaldata bör införas.

ANNONS
ANNONS

3. Sveriges regioner bör minska beroendet av konsulter vid digitalisering. Egen expertis inom systemutveckling och IT bör ersätta denna. ”En anställd kostar hälften av en konsult”, skriver han. Summan regionerna lägger på IT-konsulter bör redovisas tydligare.

4. Regionerna bör vårda de nuvarande digitala systemen. Den statligt ägda IT-leverantören Inera ska bantas, skriver Gustafsson. Detta bör inte ske och är en följd av att det saknas föreskrifter kring hur digitaliseringsfrågor i vården sköts.