I en ny undersökning från Siemens Financial Services presenteras flera digitaliseringsåtgärder olika aktörer inom vården vill se. Dessa innefattar diagnosverktyg, sociala verktyg och inventarietjänster. 

ANNONS

Siemens har intervjuat 53 experter inom vården, som akademiker, ledningskonsulter och specialistpersonal inom socialdepartement, för att undersöka vilka områden som är viktigast inom digital vård.

Av undersökningen framgår att tre områden är av särskilt stor vikt: diagnostikverktyg, sociala verktyg och uppkopplade enheter samt överblickande inventarieteknik. Detta skriver sajten It-hälsa.

I den första kategorin svarar respondenterna att digitala verktyg förbättrar möjligheterna för vårdpersonal att ställa diagnoser på patienter. Genom mobila diagnostiska enheter ”maximerar man användningen av personal och utrustning”, skriver Siemens.

Gällande kommunikativa verktyg i vården, så kallad telemedicin, framgår det av rapporten att denna kan förhindra den plastbrist som finns på vårdcentraler i Sverige. Dessutom ger telemedicin läkare möjlighet att övervaka och styra vårdutrustning genom att koppla upp sig till dessa via sin egen utrustning.

Digitaliseringen ökar även möjligheterna att säkerställa att ”viktig teknik och faciliteter finns tillgängliga när de behövs”. Denna typ av översikt kan göra att förseningar och avbokningar minskar, framgår i studien.

ANNONS
ANNONS

För att vården ska kunna utvecklas i tillräcklig utsträckning på dessa områden krävs investeringar från den privata sektorn, hävdar studien. Kostnaderna för denna utveckling under de kommande fem åren beräknas uppgå till 2,9 miljarder kronor för området diagnosverktyg, 3,8 miljarder kronor för sociala verktyg (telemedicin) och 2,9 miljarder kronor för inventarietjänster.