Nästan alla sjukvårdsregioner går med underskott, och kraftiga besparingar har aviserats runt om i landet. Men varför är sjukvårdssystemet i kris?

En stor anledning är bristfälligt utnyttjande av resurser, något som beror på flera saker. Det skriver Mats Alvesson, professor vid Lunds universitet, och Stella Cizinsky överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Den svenska sjukvården är splittrad, menar artikelförfattarna. Det behövs regional samverkan för att kunna leverera den sjukvård som landet behöver. Ett speciellt stort problem är att primärvärden inte kan bemannas av läkare med fast anställning. Alternativet är läkare som hyrs in, vilket resulterar i höga kostnader och i slutändan bristfällig vård på grund av att personalen sällan vidareutbildas.

Alvesson och Cizinky pekar även på problem med oklar maktstruktur och avsaknad av verklig kompetens i sjukhusens ledningar. Sveriges Kommuner och Regioner kämpar om makten med politiker och myndigheter, där allt mer byråkrati introduceras och stora projekt genomförs utan vidare analys eller tydliga resultat. Samtidigt saknar många sjukhus riktigt ledarskap, där cheferna saknar reell kunskap och undviker kritik från kärnverksamheten genom att gömma sig bakom en snårskog av administration – och däri ligger nästa problem.

Sjukhusen måste göra slut med sin ”dokumentationshysteri”. Allt för många sjukhus dras med en överadministrerad verksamhet, menar artikelförfattarna, och det påverkar tillvaron för såväl anställda som patienter. Att förlita sig på nya tekniker som artificiell intelligens för att snabbt försöka lösa problemet är inte heller en bra idé.

Politiker och ledningsgrupper måste våga ta tuffa beslut, och begränsa vårdutbudet. Alla kan inte få allt, för då kommer kostnaderna att skena.

ANNONS
ANNONS

”Sjukvården är komplicerad att styra. Ökade resurser drunknar lätt i komplexitet och i en mångfald av kostsamma ”lösningar” som skapar fler problem än de löser”, skriver Alvesson och Cizinsky i debattartikeln.

Att jämt ropa efter mer pengar är inte alltid lösningen. I dagsläget är det snarare för landets regioner att samarbeta i en förnuftig reform av verksamheterna, för att kunna utnyttja resurserna mer effektivt och leverera bra sjukvård.