Ingenting tycks bita på investerarnas aktieintresse. Vare sig det är geopolitiska oroligheter i Ukraina och Taiwan, inflationsrisk eller höga värderingar.

ANNONS

Investerarnas tilltro till börsen är orubbad. Och mer än så. Den har till och med ökat sedan den förra mätningen och når nu rekordnivåer.

Dubbla aktieexponeringen

Det visar investmentbanken BofA:s senaste undersökning av sina kunders allokering av kapital. Det är inget tyckande utan baseras på verkliga positioner.

Enligt BofA:s mätning utgör nu aktier hela 63,4 procent av förvaltat kapital. Det är den högsta andelen sedan mätningarna började för 15 år sedan.

Det är exempelvis nästan dubbla aktieexponeringen jämfört med botten på finanskrisen för elva år sedan.

Tudelad slutsats

Den senaste uppgången har alltså ägt rum samtidigt som tioårsräntan i USA stigit kraftigt. Ur aktiemarknadens perspektiv kan utfallet av mätningen vara lite tudelad. Å ena sedan tycks inte marknaden just nu inte vara lättskrämd. Å andra sidan är svårt att se en väsentlig ökad aktieandel från de här nivåerna.

Nya pengar kan vara svårt att uppbringa från i alla fall den här gruppen. Det rimligaste, åtminstone sett till historien, är att aktieandelen faller. Det betyder att pengar lämnar aktiemarknaden. Sådana flöden brukar påverka kurserna.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>