Marknadens aktörer letar förtvivlat efter nya ledstänger att hålla sig i den uppkomna turbulenta inflationistiska börsmiljön. En gammal värderingsansats som börjat poppa upp här och var hos investmentbankerna är ”rule of 20”.

ANNONS

Den bygger på att P/E-talet plus inflationen skall vara kring 20. Under 20 är det billigt och vice versa. Anledningen till att ”rule of 20” dammas av här och nu är för att fånga upp just inflationen i värderingen.

Dragningskraft till tjugo

Analystjänsten Bloomberg har gjort en körning på modellen från 1960. Den visar att börsvärderingen justerat för inflationen (blå kurva) har rört sig kring 20-strecket (gul linje).

Källa: Bloomberg

Avvikelserna har stundtals varit stora (millennieskiftet) men det tycks finnas någon slags dragningskraft kring 20.

Inflationen förstör

Den senaste noteringen vid månadsskiftet pekar på 29, vilket är mycket högt i ett historiskt perspektiv. P/E-talet har som bekant kommit ned till normala nivåer men det som ”förstör” är den senast inflationssiffran i USA på 8,26 procent.

Risk att vinsterna faller

För att komma ned till 20 krävs alltså att inflationen faller brant och/eller att kurserna – det vill säga P/E-talet – sjunker. Det finns en annan variabel också i form av företagsvinsterna.

I början av 1990-talet var det just vinsterna som ökade som gjorde att värderingarna normaliserades. Nu är situationen lite annorlunda.

ANNONS
ANNONS

Men en inbromsande världsekonomi är risken istället att vinsterna faller. Det största hoppet får nog sättas till att inflationen faller för att lugna anhängare av ”rule of 20”.

Relaterade artiklar:

Har denna börsnedgång bara börjat…eller? Dagens PS