Finansmarknadens mest frustrerade investerargrupp kan mycket väl vara de som äger guld.

De senaste tio åren har guld varit den näst sämsta tillgången med en årlig avkastning på magra 1,5 procent. Endast råvaror har avkastat sämre.

Nu när inflationsoron börjat tillta skulle leveransen komma. Trodde man i alla fall.

Guld återigen i botten

Istället har guld hittills i år fallit med 10 procent och rankas återigen i botten av tillgångsslagen. Frågan är om gamla sanningar kommit på skam. Guld marknadsförs ju som den bästa tillgången när det är inflation.

30% årligen

Ett historiskt bevis är utvecklingen på 1970-talet då inflationen var tvåsiffrig. Då var, visar en sammanställning av investmentbanken BofA, den årliga värdestegringen på guld hela 30 procent. Tillsammans med råvaror var guld i en klass för sig.

Negativ real avkastning

På aktiesidan utvecklades värdeaktier betydligt bättre än tillväxtaktier. Där var skillnaden i avkastning hela 7,9 procentenheter per år. Likaså premierades små bolag framför stora bolag om än med en mer blygsam överavkastning på 2,9 procentenheter per år.

Sett till hela börsen var 1970-talet i mångt och mycket ett förlorat decennium. Den årliga avkastningen på USA-börserna stannade på 1,6 procent. Det innebar en negativ real avkastning.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>