Teknologi-, detaljhandels- och mjukvarubolag handlas till nästa dubbla värderingarna som gällt under de senaste 15 åren. De sektorer som visar den minsta avvikelsen mot historisk värdering är fastigheter, läkemedelsbolag och telekom.

ANNONS

Det framkommer när banken SEB analyserat sektorerna på global basis och använt sig av värderingsmultipeln EV/EBITDA (börsvärde justerat för skulder/kassa i relation till rörelseresultatet före finansnetto, skatt, avskrivningar och amorteringar).

Sammantaget är EV/EBITDA-multiplarna ungefär 30 procent högre för alla sektorer i världsindex jämfört med snittet under de senaste 15 åren. Ingen sektor har lägre värdering än historiskt snitt.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>