Även om ekonomierna i Sverige och Europa stänger ned i nästan samma omfattning som i våras finns det hopp. Det går faktiskt åt rätt håll.

annons
annons

Enligt statistik från Johns Hopkins University har kurvorna för såväl smittade som avlidna vänt nedåt i Europa. Antalet döda har inte kommit upp i samma nivå som i våras. Och snart kommer vaccinet.

2021 – vaccinets år

Om 2020 går till historien som virusåret så kommer 2021, enligt investmentbanken BofA, gå till historien som vaccinåret. Vaccineringen kommer att gå fort. Banken bedömer att 1,1 miljarder individer kommer att vara vaccinerade i världen om ett år.

Det skall jämföras med antalet smittade som i dagsläget, enligt Johns Hopkins, är 79 miljoner. 

Bättre än befarat

Visserligen är kurvan för antalet vaccinerade som brantast först sommaren 2021 men det går, enligt BofA, fortare än vad många befarat. Om BofA får rätt i sin prognos kan pandemin snart läggas till handlingarna. Det bådar gott för finansmarknaden.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>