Senaste nytt

annons

Skuldökningen – så illa är det

Skuldökningen – så illa är det

Att återhämtningen i världsekonomin under pandemin är dopad av skuldökning är inte okänt för investerarkollektivet.

ANNONS

Men att tillväxten i världens största ekonomi, USA, skulle visat en negativ tillväxt de senaste 8 åren utan skuldökning är nog en överraskning.

Skulddopning

Det är den USA-baserade finansiella rådgivaren Real Investment Advice (RIA) som har analyserat den offentliga skuldökningens påverkan på den ekonomiska tillväxten.

Resultatet framgår av grafen nedan. Enligt RIA skulle tillväxten varit negativ sedan 2012 utan att centralbanken och andra statliga organ stimulerat ekonomin via högre skuldsättning.

Privat skuldökning i Sverige

Analysen sätter fingret på hur svagt den underliggande ekonomin utvecklats i USA och påvisar beroendet av skuldökningen.

I Sverige är sannolikt mönstret likartat men här är det den privata skuldökningen som varit motorn.

I Sverige har som bekant statsskulden minskat i såväl absoluta som relativa tal. Men det var innan pandemin gjorde entré.

Fortsatt skuldökning

Med den här utvecklingen kommer ju till och med minskade stimulanser att vara en utmaning för ekonomin.

Att reducera skulderna i absoluta tal torde inte vara aktuellt för de politiker som vill bli omvalda.

ANNONS
ANNONS

Skulderna kommer nog att fortsätta öka. Det har blivit ett opium för såväl finansmarknaden som politiker.

Läs mer från Investerardygnet >>

  • ANNONS Annons-banner