I Sverige förfasas vi över att realräntan är minus 2 procent på banksparande. Det innebär att pengarna på ett nollräntekonto i banken tappar 2 procent i köpvärde under ett år.

ANNONS

Roligare kan man ju ha för surt förvärvade pengar. Men det finns bankkunder i närområdet som har det ännu värre.

Minus 4 procent i ränta

I Tyskland passerade realräntan (räntan minus inflation) nyligen minus 4 procent, enligt analystjänsten Bloomberg.

Det gäller för avkastningen på den tioåriga tyska statsobligationen som nominellt ligger på minus 0,4 procent. Kortare obligationer har till och med en ännu större negativ realränta.

Det innebär att investerare i den Tyska tioåriga obligationen betalar 0,5 procent per år för att äga obligationen.

Ebberöds Bank har fått ett nytt ansikte. I Sverige ger ju faktiskt den tioåriga obligationen nästan 0,15 procent i avkastning per år. Men även de sparare i Tyskland som placerar i vanligt bankkonto drabbas värre än i Sverige.

I Europa tar nu fler än 500 banker ut en negativ ränta för banktillgodohavanden. Därutöver tillkommer som sagt den negativa realräntan. Summa summarum är det en häxbrygd för sparare i Europa.

ECB reagerar inte

Och det är också en unik situation. När Tyskland förra gången hade en inflation på närmare 4 procent (2009) så var räntan närmare 6 procent. Alltså en positiv realränta på 2 procent (se diagram nedan).

ANNONS
ANNONS

Att EU:s största ekonomi i år har sett inflationen stiga med 4 procent på kort tid har inte fått ECB att ens reagera.

Bästa kudden för börsen

Det är i det här perspektivet man ska begrunda kapitalflödet till börsen. En högt värderad börs förefaller för många sparare mer intressant än att spara pengar med förlust.

En fortsatt hög negativ realränta är sannolikt bästa kudden för en upptrissad börs.