I oroliga tider är det alltid intressant att höra vad de stora investmentbankerna tror. Deras träffsäkerhet kan ifrågasättas liksom deras agenda, men de har tät kontakt med världens största investerare.

ANNONS

Här ger oss tre experter på Wall Street sin bedömning av läge på börsen:

Inget börsfall att vänta

J.P. Morgans chefsstrateg på aktier, Marko Kolanovic, tillhör den optimistiska skaran. Han tror inte att den här marknadskorrektionen kommer att leda till ett utdraget börsfall utan rekommenderar kunderna att köpa på nedgångar.

Han bedömer att uppgången i energipriser leder till sektorrotation på börsen men att det inte stör den positiva grundtonen på aktiemarknaden.

Antalet nya Covidfall minskar

Som stöd för sin analys pekar Kolanovic på att ekonomierna fortsätter att öppna och att antalet nya Covid-fall i USA minskar med 10 procent vecka för vecka.

Angående Kina är hans slutsats att problemen i fastighetssektorn inte kommer att tillåtas att bli ett systemfel i den kinesiska ekonomin.

ANNONS
ANNONS

Kvartalsrapporterna avgör

Investmentbanken Morgan Stanleys chefsstrateg inom aktier, Mike Wilson, är däremot av en annan åsikt och tror på motvind för aktiemarknaden.

Magnituden på börsnedgången kommer att avgöras av de kommande kvartalsrapporterna och småspararnas vilja att köpa på nedgångar.

Och när det gäller kvartalsrapporterna är han orolig att omfattningen av varuförsörjningen inte är inkluderat i prognoserna.

Reviderade vinstprognoser

På längre sikt bedömer Wilson att det finns en risk att företagen inte kan skyffla vidare prisökningar till slutkonsumenten. Likaså ifrågasätter han om marginalerna är uthålliga på grund av högre löner.

Wilson är även bekymrad över konsumtionen som riskerar att avta. Sammantaget gör det här Wilson övertygad om att vinstprognoserna kommer att revideras ned vilket är negativt för börsen.

Plus sex procent 2022

Goldman Sachs är nog för närvarande mest optimistisk av stora investmentbankerna på Wall Street. Och har så varit under lång tid.

ANNONS
ANNONS

Till bankens förtjänst skall nämnas att deras strateger sannolikt var först ute med en positiv bedömning av aktiemarknaden i mitten av mars 2020. Alltså mitt under brinnande börsras och pandemi. Banken är fortsatt positiv till börsen.

Goldman Sachs bedömer att börsindex i USA stiger med 6 procent nästa år. Det är främst en blandning av vinsttillväxt (4%) och multipelexpansion (se diagram nedan).

Läs mer:

Perspektiv: Lägsta räntan på femtusen år Dagens PS